registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Benchmarkingová iniciativa 2005

Typ Projekt
Program:
Kontraktor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 1.4.2005
Termín do: 31.12.2022
Cíle projektu/zakázky:

Účelem BI 2005 je porovnávání výkonnosti a kvality poskytovaných služeb ve vybraných agendách přenesené a samostatné působnosti, hledání dobré praxe, výměna zkušeností a učení se od druhých. Jejím cílem je zvyšovat efektivitu a kvalitu veřejných služeb.

Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky:

Benchmarkingová iniciativa 2005 (BI 2005) vznikla jako dobrovolné, neformální sdružení obcí s rozšířenou působností. Při své činnosti vychází z výstupů Projektu Benchmarking rozšířené působnosti obcí 3. typu, který byl realizován v letech 2003 – 2004 za finanční podpory Kanadské agentury pro mezinárodní rozvoj (CIDA) a dalších partnerů.

Aktivity:
Dosavadní průběh projektu/zakázky:
Kontaktní osoba: Ing. Jana Voldánová
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ano
Soubory ke stažení:
Mapa BI - pracovní skupiny v r. 2019 (23.6.2020)
Mapa BI - pracovní skupiny v r. 2021 (7.9.2022)

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).