registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část I., VI., VIII.

Typ Zakázka
Program: Operační program zaměstnanost
Kontraktor: Město Rožnov pod Radhoštěm
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 18.10.2017
Termín do: 30.11.2018
Cíle projektu/zakázky:
Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborného vzdělávání pracovníků MěÚ Rožnov pod Radhoštěm v níže uvedených vzdělávacích kurzech.

Aktivity:

Část I.

Zákoník práce

Občanský zákoník

Zákon o obchodních korporacích

Živnostenský zákon, zákon o ochraně spotřebitele a o spotřebních daních

Základní registry (např. obyvatel) - 2 dny

Zákon o přestupcích

Daňový řád

Zákon o místních poplatcích

 

Část VI.

Insolvence, exekuce, osobní bankrot

Ochrana týraných a zneužívaných dětí a komunikace s obětí násilí

Poruchy chování u dětí

 

Část VIII.

Stavební zákon - 5 dny

Správní řád - 3 dny

Památkový zákon

Silniční zákon a zákon o vyvlastnění

Dosavadní průběh projektu/zakázky:

Pro pracovníky MěÚ pod Radhoštěm bylo v rámci zakázky zrealizováno celkem 50 školicích dnů  (převážně akreditovaného vzdělávání ) v 15 oblastech. 

Kontaktní osoba: Ing. Jana Voldánová
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).