registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Vzdělávání v oblasti interdisciplinární spolupráce mezi aktéry péče o ohrožené děti v soudním regionu Nový Jičín II.

Typ Zakázka
Program: Operační program zaměstnanost
Kontraktor: Moravskoslezský kraj
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 16.11.2017
Termín do: 28.2.2020
Cíle projektu/zakázky:

Zakázka je realizována v rámci projektu „Interdisciplinární spolupráce  v soudním regionu Nový Jičín“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007078

Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky:
Předmětem zakázky je zajištění specifických odborných vzdělávacích služeb, které podpoří zavedení Cochemského principu do praxe rodičovských sporů vedených v soudním regionu Nový Jičín.
 
Aktivity:
Vzdělávání v rámci klíčové aktivity 1 projektu:
Cílová skupina: soudci, zaměstnanci KÚ MSK, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, zástupci rodinných poraden, zástupci mediátorů. Celkový počet školených osob - 21. Jedná se o systematické vzdělávání stejné skupiny osob. 
 
Vzdělávání v rámci klíčové aktivity 2 projektu:
Cílová skupina: klíčová aktivita je určena všem pracovníkům orgánu sociálně-právní ochrany dětí zapojených do systému péče o ohrožené děti v soudním regionu Nový Jičín.
 
1. Legislativní rámec multidisciplinární spolupráce (celkem rozsah 16 hodin; jednodenní semináře)
2. Vzdělávání zaměřené na aplikaci principů Cochemského modelu v praxi (celkem rozsah 72 hodin)
3. Legislativní rámec interdisciplinární spolupráce (celkem rozsah 24 hodin/ 3 dny)
4. Dítě a rodiče v rozvodovém sporu, typy uspořádání forem porozvodové péče (rozsah 1x dvoudenní setkání - dohromady 16 hodin)
5. Vzdělávání zaměřené na komunikační dovednosti při řešení rodičovského sporu (3x dvoudenní setkání - dohromady 48 hodin)

 

Dosavadní průběh projektu/zakázky:

V rámci zakázky bylo realizováno celkem 22 školicích dní (11 dní v rámci klíčové aktivity 1 a 11 dní v rámci klíčové aktivity 2)

Kontaktní osoba:
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).