registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Vzdělávání zaměstnanců v metodách sociální práce s rodinou s dětmi

Typ Zakázka
Program: Operační program zaměstnanost
Kontraktor: Liberecký kraj
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 25.9.2017
Termín do: 30.6.2019
Cíle projektu/zakázky:
Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky:

Předmětem zakázky je realizace 20 vzdělávacích seminářů akreditovaných MPSV ČR ve 4 okresech Libereckého kraje během realizace projektu „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0002733, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: „2 – Sociální začleňování a boj s chudobou“

Aktivity:
V každém z vybraných 4 okresů Libereckého kraje (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily) bude realizováno 5 tematických seminářů pro minimálně 20 a maximálně 25 účastníků na každém semináři. Z těchto pěti tematických seminářů budou 2 dvoudenní (16 výukových hodin – po 45 minutách) a 3 jednodenní (8 výukových hodin – po 45 minutách).
Témata jednotlivých seminářů:
1. Úvod do práce s dítětem, jehož rodič je uživatelem návykových látek
(dvoudenní seminář – 16 výukových hodin)
2. Úvod do práce s dítětem s psychiatrickou diagnózou
(dvoudenní seminář – 16 výukových hodin)
3. Úvod do práce s rodinou, jejímž členem je osoba se zdravotním postižením
(jednodenní seminář – 8 výukových hodin)
4. Úvod do práce s rodinou z odlišného sociokulturního prostředí
(jednodenní seminář – 8 výukových hodin)
5. Úvod do viktimologie - se zaměřením na syndrom CAN a oběti domácího násilí
(jednodenní seminář – 8 výukových hodin)
Dosavadní průběh projektu/zakázky:
Kontaktní osoba: Sekretariát
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).