registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Vzdělávání zaměstnanců městského úřadu a zastupitelů města Bystřice pod Hostýnem

Typ Zakázka
Program: Operační program zaměstnanost
Kontraktor: Město Bystřice pod Hostýnem
Partneři: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 17.4.2019
Termín do: 13.12.2019
Cíle projektu/zakázky:

Zakázka je realizována v rámci projektu „Moderní přístup k rozvoji města Bystřice pod Hostýnem“, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/007400. 

Projekt je zaměřen na využití moderního přístupu k rozvoji Města Bystřice pod Hostýnem. První část se zaměřuje na strategické řízení organizace, zvýšení kvality fungování a snížení administrativní zátěže. Druhá část projektu řeší profesionalizaci veřejné strávy správy prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti řízení lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

 

Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky:

Předmětem plnění zakázky je realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance a zastupitele Města Bystřice pod Hostýnem v níže uvedených oblastech. 

Aktivity:
  1. Veřejné zakázky (1 den)
  2. Registr smluv (1 den)
  3. Finanční řízení - rozpočty ÚSC (2 dny)
  4. Správní řád (2 x 4 dny)
  5. Přestupkové řízení (1 den)
  6. Krizové řízení (2 dny) - realizováno subdodavatelsky (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství)
  7. Strategické řízení (4 dny)

 

Dosavadní průběh projektu/zakázky:

V rámci zakázky byl pro pracovníky objdnatele zrealizováno celkem 19 školicích dní. 

Kontaktní osoba:
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).