registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Zkvalitnění datových zdrojů a procesu dotačního řízení v Královéhradeckém kraji

Typ Zakázka
Program: Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II.
Kontraktor: Královéhradecký kraj
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 11.2.2011
Termín do: 31.7.2012
Cíle projektu/zakázky: Celkovým cílem zakázky bylo přispět ke zkvalitnění datových zdrojů a procesu dotačního řízení v Královéhradeckém kraji.
Dílčí cíle projektu/zakázky:
 1. Provést činnosti v oblasti zkvalitnění dotačního řízení
 2.  Zajistit provoz a úpravy benchmarkingové aplikace
Popis projektu/zakázky:
 • Na úvod zakázky byla aktualizována metodika a databázová aplikace pro benchmarking sociálních služeb, která byla připravena v rámci projektu SROP „Vytváření místního partnerství – benchmarking sociálních služeb Královéhradeckého kraje“, uskutečněného v letech 2006 – 2008 a v rámci zakázky Benchmarking sociálních služeb: provoz aplikace, tvorba metodik a provedení analýz“, realizované v letech 2009 – 2010.
 • Formou konzultace bylo zajištěno vyškolení nových poskytovatelů soc. služeb v benchmarkingu a metodice BSS.
 • Účastníkům byla předvedena práce s databázovou aplikací včetně možnosti praktického nácviku. 
 • Byly provedeny sběry a zpracování dat za r. 2010 a 2011. Z výsledků sběru dat byly na základě požadavků Zadavatele připraveny analýzy vybraných služeb.
 • Byla uskutečněna celkem 4 školení v přípravě analýz – 2 pro poskytovatele a 2 pro pracovníky obcí III. typu. Byla připravena metodika pro tvorbu analýz pro ORP.
 • Po celou dobu projektu měli poskytovatelé soc. služeb KHK přístup do databázové aplikace a tedy i k výstupům z benchmarkingového porovnávání.
Aktivity:
 1. Úvodní aktivity
 2. Zajištění provozu aplikace pro správu dat (dále jen benchmarkingová aplikace)
 3. Aktualizace metodik, aplikace a databáze
 4. Proškolení poskytovatelů
 5. Proškolení pracovníků obcí III. typu v analýzách
 6. Sběr dat za r. 2010 a 2011 všemi definovanými poskytovateli sociálních služeb na území KHK
 7. Analýzy vybraných služeb
 8. Příprava metodiky pro analýzy pro ORP
 9. Podpora obcí při zpracování analýz
 10. Dvoudenní workshopy realizačního týmu
Dosavadní průběh projektu/zakázky: Realizace zakázky probíhala v termínech, rozsahu a kvalitě dle nabídky zhotovitele, upravených dle požadavků zadavatele, resp. odsouhlasených zástupci zadavatele
Kontaktní osoba:
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:
Leták o zakázce (25.9.2012)
Tisková zpráva 1 - prosinec 2011 (25.9.2012)
Tisková zpráva 2 - červenec 2012 (25.9.2012)

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).