registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko – otevřené kurzy

Typ Zakázka
Program:
Kontraktor: Jilemnicko - svazek obcí
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 11.10.2019
Termín do: 15.3.2021
Cíle projektu/zakázky:

Proškolení zaměstnanců měst a obcí dle jejich individuálních potřeb v oblastech, které jsou nezbytné pro výkon jejich práce. Jedná se o individuální školení, jejichž konkrétní názvy budou upřesněny až v době realizace. Bude se jednat především o školení vyplývající z legislativních změn, kterými se zaměstnanci při výkonu své práce musí řídit a dále se bude jednat o novinky a aktuální témata z oboru dle druhu práce jednotlivých zaměstnanců. 

Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky:

Cílem je poskytnout objednateli kompletní zajištění otevřených akreditovaných kurzů pro zaměstnance obcí spadajících do správního obvodu ORP Jilemnice. Zakázka je realizována v rámci projektu „Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009850.

Aktivity:

Otevřené akreditované vzdělávání pro zaměstnance měst a obcí spadajících do správního obvodu ORP Jilemnice v souladu s ustanoveními § 17, 18 a 20 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dosavadní průběh projektu/zakázky:
Kontaktní osoba: Sekretariát
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).