registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Plzeň moderní a zodpovědná – KA01 Akreditované vzdělávání zaměstnanců statutárního města Plzně zařazených do Magistrátu města Plzně“, část D - Právo a legislativa

Typ Zakázka
Program:
Kontraktor: Statutární město Plzeň
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 23.6.2020
Termín do: 31.5.2020
Cíle projektu/zakázky:

Cílem je zajištění akreditovaného vzdělávání, které bude směřovat k prohloubení odborných znalostí jednotlivých zaměstnanců zadavatele, a to prostřednictvím realizace jednotlivých jedno či více denních školení.

Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky:

Předmětem plnění je zajištění komplexního akreditovaného vzdělávání (akreditace MVČR dle zákona č. 312/2002 Sb.) pro zaměstnance zadavatele zařazené do Magistrátu města Plzně.
 

Aktivity:

Zákon o ochraně osobních údajů včetně vazby na GDPR
Nový přestupkový zákon
Kontrola na úseku životního prostředí
Živnostenský zákon
Občanský zákoník – dvoudenní
Zákon o silničním provozu, zákon č. 361/2000 Sb.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Spisová služba
Veřejné zakázky – dvoudenní
Tvorba zadávací dokumentace
Registr smluv

Dosavadní průběh projektu/zakázky:
Kontaktní osoba: Sekretariát
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).