registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance městského úřadu Sokolov

Typ Zakázka
Program: Projekt OP LZZ „Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu v Sokolově“. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Kontraktor: Město Sokolov
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 1.1.2012
Termín do: 30.11.2013
Cíle projektu/zakázky:
Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky: Předmětem byla realizace akreditovaných vzdělávacích kurzů v rámci klíčových aktivit:

Aktivity:
  • Právo a legislativa; kurzy:
            Konkurzní a výběrová řízení,
            Veřejné zakázky,
           Ochrana osobních údajů,
           Správní řízení v praktických příkladech, aneb zabodujte ve správním řízení,
           Správní řízení na úseku životního prostředí v praxi,
           Přestupkové řízení v praktických příkladech          
           dodavatel garantuje 90 úspěšných absolventů akreditovaných vzdělávacích kurzů.
  • Vzdělávání vedoucích pracovníků úřadu; kurzy:
            Efektivní vedení porad,
            Time management - efektivní řízení času,
            Prezentace pro vedoucí pracovníky, veřejný projev
            dodavatel garantuje 45 úspěšných absolventů akreditovaných vzdělávacích kurzů.

  • Prevence korupčního jednání; kurz:
            Dopady korupčního jednání úředníků veřejné správy a samosprávy
            dodavatel garantuje 20 úspěšných absolventů akreditovaných vzdělávacích kurzů.

  • Komunikační a prezentační dovednosti; kurzy:
             Zvládání obtížných situací při komunikaci s občanem,
             Písemná komunikace v úřední praxi,
             Firemní kultura v prostředí veřejné správy
             dodavatel garantuje 160 úspěšných absolventů akreditovaných vzdělávacích kurzů.

  • Řízení lidských zdrojů; kurzy:
            Hodnocení výkonu,
            Odměňování pracovníků,
            Zpětná vazba a její vyhodnocování,
            Rozvoj kompetenční interních lektorů
            dodavatel garantuje 40 úspěšných absolventů akreditovaných vzdělávacích kurzů.

  • Strategické plánování a řízení; kurzy:
            Efektivní řízení města, koncepce rozvoje;
            Strategické plánování a řízení v územní samosprávě
           dodavatel garantuje 30 úspěšných absolventů akreditovaných vzdělávacích kurzů.

  • Finanční plánování a řízení; kurzy:
           Tvorba rozpočtu a finanční plány ve veřejné správě a samosprávě,
           Manažerské účetnictví – účetní výkazy a interpretace dat,
           Daňový řád v praxi,
           Efektivní hospodaření měst a obcí
          - dodavatel garantuje 45 úspěšných absolventů akreditovaných vzdělávacích kurzů.
Dosavadní průběh projektu/zakázky:  
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Naidrová
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).