registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Odborné vzdělávání sociálních pracovníků ÚSC

Typ Projekt
Program: Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Kontraktor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 1.6.2010
Termín do: 31.12.2011
Cíle projektu/zakázky: Celkovým cílem projektu bylo prostřednictvím vzdělávání sociálních pracovníků obecních a městských úřadů umožnit jim zvýšit jejich kompetence, dovednosti, zkušenosti a změnit jejich postoje, což povede ke zkvalitnění výkonu sociální práce a soc. služeb a tím i k podpoře sociální integrace.
Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky: Tento projekt ESF realizovalo Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., v období červen 2010 – prosinec 2011, s cílem prostřednictvím vzdělávání sociálních pracovníků obecních a městských úřadů jim umožnit zvýšit jejich kompetence, dovednosti, zkušenosti a změnit jejich postoje, aby mohli zkvalitnit výkon sociální práce a sociálních služeb a tím i podpořit sociální integraci. Vzdělávání se uskutečnilo v 8 vybraných tématech, které vzešly z průzkumu vzdělávacích potřeb provedeného mezi pracovníky obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným úřadem a bylo primárně zaměřeno do obcí, které se do tohoto průzkumu aktivně zapojily. Do vzdělávání se zapojily 1 krajský úřad, 6 magistrátů, 16 úřadů ORP a 1 úřad OPU z 9 krajů ČR. Dle vyhodnocených zpětných vazeb byli účastníci kurzů se vzděláváním spokojeni – celkové hodnocení kurzů se pohybovalo v intervalu 1,04 – 1,56; o jejich spokojenosti svědčí i to, že se do vzdělávacích aktivit zapojovali opakovaně. V rámci projektu se uskutečnilo celkem 41 kurzů a byly podpořeny celkem 383 osoby z cílové skupiny projektu; celkem bylo vystaveno 751 osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.
Aktivity: Počet absolventů v jednotlivých kurzech:
Jednání s problémovými klienty - 172;
Efektivní zvládnutí konfliktu - 149;
Metody sociální práce - 139;
Sociální šetření - 116;
Zanedbávání, zneužívání a týrání starých lidí - 63;
Syndrom vyhoření - 64;
Sociální komunikace v gerontologii - 38;
Sociální služby a příspěvek na péči - 10; celkem 751
Dosavadní průběh projektu/zakázky: Projekt ukončen 31. 12. 2011.
Kontaktní osoba: Ing. Jana Voldánová
Doplňkové informace:
 

Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:
Vyhodnocení projektu (25.9.2012)
Zpráva k dosažení cílů projektu (25.9.2012)
Podpora sociálních pracovníků - výstupy workshopu (25.9.2012)
Vyhodnocení závěrečné konference (1.10.2012)
Zpráva k zapojení cílové skupiny v projektu (1.10.2012)
Vyhodnocení projektu Klíčové aktivity č. 3 (1.10.2012)

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).