registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Daň z příjmů obcí a příspěvkových organizací - webinář

ON LINE SEMINÁŘ

Variabilní symbol: 1021118
Datum konání: 4.3.2022
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání:
, - Podrobné informace
Lektor: Ing. Pavla Dvořáková

Auditorka s praxí v přezkoumání hospodaření obcí a auditu příspěvkových a neziskových organizací. 
 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-148/2022 AK/VE-73/2022
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2050,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.      internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.      aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře,  obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s platnou legislativou při uplatňování daně z příjmů a ukázat na praktických příkladech, jak je zapotřebí postupovat při zdanění územně samosprávného celku nebo příspěvkové organizace (ke konci předchozího roku). Účastníci se seznámí se způsobem zdanění některých obecně prospěšných poplatníků a tzv. zúženým základem daně z příjmů. Dále bude probrána transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně z příjmů. Výklad bude zakončen praktickým příkladem zdanění velké obce a příspěvkové organizace.

Program:

1. Veřejně prospěšný poplatník a předmět daně veřejně prospěšného poplatníka

Předmět daně, zjištění základu daně z příjmů právnických osob, sazba daně právnických osob, splatnost daně, zálohy na daň z příjmů právnických.

2. Osvobození od daně včetně osvobození bezúplatných příjmů

3. Základ daně a položky snižující základ daně veřejně prospěšných poplatníků

4. Stanovení základu daně a jeho úpravy, příklad

5. Zjištění nákladů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů obcí a PO, příklad

6. Daňové odpisy dlouhodobého majetku, technické zhodnocení dlouhodobého majetku

7. Slevy na dani pro veřejně prospěšného poplatníka

8. Komplexní příklad vyplnění formuláře daňového přiznání

9. Diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).