registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Skončení pracovního poměru úředníka

Variabilní symbol: 5123044
Datum konání: 10.2.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Jan Horecký, PhD.

Přednášení a vedení seminářů:

 • PrF MU Brno 9/2011
 • VSA Brno 2/2011 až 5/2013
 • Vzdělávací semináře a kurzy pod hlavičkou PrF MU Brno a pro subjekty veřejného i soukromého sektoru.

Autor řady odborných článků odborného i popularizačního charakteru, spoluautor řady odborných publikací, učebnic i komentáře k zákoníku práce, spoluautor řady manuálů a příruček, vše z oblasti individuálního i kolektivního pracovního práva.

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-208/2020 AK/VE-139/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem programu je rozšířit a upevnit znalosti účastníků v aspektech pracovněprávní úpravy skončení pracovního poměru úředníka ÚSC, jeho odlišností od běžného skončení pracovního poměru ostatních zaměstnanců, způsobů rozvázání pracovního poměru a jeho předpokladu, povinnosti vedoucích zaměstnanců při rozvázání pracovního poměru, odpovědnost tajemníka při špatně formulovaném skončení a odůvodnění, důsledky neplatného rozvázání pracovního poměru apod. Cíl vzdělávacího programu, mimo jiné, spočívá v nastínění prevenční funkce, poznání právních předpisů a získání přehledu o tom, jak negativní situace řešit a jak jim předcházet. Blíže se účastníci seznámí s podmínkami výpovědi, skončení pracovního poměru na dobu určitou, sankcemi při nesprávném postupu či důvody pro odvolání vedoucího úředníka apod.

Program:

1. Aktuální informace (novelizace, soudní rozhodnutí, výklady kontrolních orgánů)
2. Skončení pracovního poměru

 • základní formy a předpoklady
 • povinnosti úředníků
 • možnosti kontroly

3. Rozvázání pracovního poměru.

 • důvody
 • předpoklady
 • formulování důvodu
 • vytýkací dopisy
 • poručení povinností vs. nesplňování předpokladů k výkonu práce apod.
 • zákon o úřednících a související předpisy
 • ustanovení části 11. zákoníku práce
 • ztráta předpokladů býti úředníkem ÚSC

4. Praktické příklady z praxe

 • odvolání a vzdání se funkce vedoucího úředníka
 • nadbytečnost
 • odstupné a další odstupné
 • § 27 Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů zákona o úřednících - povinnost setrvat po ukončení vzdělávání v pracovním poměru k tomuto ÚSC po dobu 3 let
 • úhrada nákladů spojených s tímto vzděláváním při rozvázání pracovního poměru dříve než po uplynutí 3 let

5. Závěr

 • shrnutí
 • diskuse a výměna zkušeností z aplikační praxe
 • odpovědi na dotazy předložené posluchači

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).