registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Vedení týmu pro vedoucí pracovníky v sociálních službách

Variabilní symbol: 5124046
Datum konání: 8.2.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.

Je autorkou dvou odborných knih a řady vědeckých článků a výukových materiálů.
Monografie: Subjektivní symbolická vizualizace psychologie rodiny, Souvislosti neuroticismu.
On-line kurzy: Sociální psychologie (kurz získal Národní cenu distančního vzdělávání), Psychopatologie a psychodiagnostika pro učitele, Antistresový program pro řídící pracovníky škol, Hodnocení pracovníků na pozadí týmové spolupráce, Komunikace s podřízenými, Osobnostní profil – jak využít svých silných a slabých stránek při vedení týmu, Pracovní motivace, Umění komunikace v obecně krizových situacích.

Akreditace u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1094-VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je určen pro řídící pracovníky v sociálních službách a je zaměřen na rozvoj týmové spolupráce. V průběhu kurzu budou účastníci seznámeni s charakteristikami úspěšných a méně úspěšných pracovních týmů. Budou znát principy týmového vedení podřízených a zásady jejich uplatňování ve stylech a postupech vedení, v pracovním hodnocení, v pracovní motivaci a v rámci kontrolní činnosti. Uvědomí si specifické přínosy týmového přístupu k vedení zaměstnanců v sociálních službách a budou umět minimalizovat nespolupracující jednání zaměstnanců.

Obsah programu na osvědčení: pracovní tým, týmový duch a přístup, zásady týmového vedení, přínosy týmového přístupu, rizika a limity týmového vedení

Druh: základní

Cíle kurzu:

Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti řízení lidských zdrojů, na efektivní vedení pracovníků v sociálních službách a  na podporu týmového ducha na pracovišti. Cílové kompetence: manažerské, interpersonální, komunikační, intrapersonální.

Program:

1. Úvod

  1. Zahájení, představení, korekce očekávání účastníků

2. Pracovní tým

  • Charakteristika pracovního týmu, druhy a funkce týmů, znaky a podmínky úspěšných týmů, uplatňování týmové spolupráce.

3. Týmový duch a týmový přístup

  • Význam týmového ducha na pracovišti pro všechny aktéry, pro manažera, pro zaměstnance, pro organizaci, ukazatele sounáležitosti se skupinou, principy týmového přístupu, podpora vzájemné spolupráce a minimalizace nespolupracujícího jednání podřízených.

4. Zásady týmového vedení

Vhodný styl řízení a postupy vedení, pracovní hodnocení a jeho kritéria, pracovní motivace, pracovní podmínky, skupinové cíle, vyjadřování uznání, význam kontrolní činnosti, poskytování zpětné vazby.

5. Přínosy týmového přístupu ři vedení pracovníků v sociálních službách

  • Vývoj procesů v pracovních skupinách s týmovým vedením, vztah týmového přístupu a supervize, týmový přístup a prevence mobbingu a syndromu vyhoření, wellbeing na pracovišti.

6. Rizika a limity týmového vedení pracovníků v sociálních službách

  • Definování rizik a limitů týmového vedení a možností jejich překonávání, příklady dobré praxe, sdílení zkušeností.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).