registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor

Variabilní symbol: 5124058
Datum konání: 17.9.2024
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Klára Moravcová

Psycholožka a rodinná terapeutka

Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR a čtyřletého výcviku v rodinné terapii. Je členem  poradní komise pro rodinu Magistrátu města Pardubic a poradce /psycholog/ Bílého kruhu bezpečí. Má zkušenosti i v oblasti personálního managementu.

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2024/0111-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Vzdělávací program je cílený na úvod do problematiky práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou. V první části školení se lektorka zaměří na orientaci v situaci - jaké dítě k nám (tzn. sociálním pracovníkům respektive pracovníkům v sociálních službách) přichází. V druhé části školení se budou probírat základní techniky práce (komunikace) s dětmi s psychiatrickou diagnózou.
 
Druh: základní
 
Obsah na osvědčení: vývojová stadia dítěte, rodina, dosavadní řešení potíží a psychiatrická diagnóza, práce s dítětem, struktura, pravidla a hranice
Cíle kurzu:
Absolvent tohoto vzdělávacího programu:
- zná vývojová stadia dítěte a způsoby komunikace s dítětem v určitém vývojovém stadiu;
- získá základní informace, aby se dokázal orientovat ve zprávě od psychiatra či psychologa;
- během školení získá příležitost celou řadu kompetencí natrénovat během cvičení;
- získá základní znalosti o budování vztahu s dítětem s ohledem na "diagnózu" - důvěra, kontakt, sdělování účelu práce;
- získá informace o tom, jak důležité jsou důslednost a pevnost, struktura, pravidla a hranice;
- získá příležitost trénovat vhodné otázky;
- seznámí se způsoby, jak doporučit odbornou pomoc a spolupráci s odborníky.
Program:

1. Úvod

 • Představení lektora a účastníků, vyjasnění obsahu a cílů programu.

2. Jaké dítě k nám přichází? Orientace v situaci dítěte

 • Vývojová stadia dítěte a komunikace s dítětem v určitém vývojovém stadiu.

3. Dosavadní řešení potíží a psychiatrická diagnóza

 • klasifikace,
 • etiologie a nejčastější diagnózy,
 • psychologické a psychiatrické zprávy,
 • problematické chování dítěte jako symptom

4. Rodina dítěte

 •  funkčnost,
 •  role,
 •  vztahy,
 •  komunikace,
 •  ochota a schopnost rodiny spolupracovat se sociálním pracovníkem atd.

5. Práce (komunikace) s dítětem s psychiatrickou diagnózou. Budování vztahu s dítětem

 • Budování vztahu s dítětem s ohledem na "diagnózu" - důvěra, kontakt, sdělování účelu práce, ne/dobrovolnost spolupráce, nehodnocení dítěte, atd. Vhodné formulace.

6. Důslednost a pevnost, struktura, pravidla a hranice

 • Jasná, autentická, přímá a srozumitelná komunikace (ZV).
 • Cvičení: formulace ZV v konkrétní situaci dítěte.
 • Umění se zeptat - vhodné otázky (cvičení: tvorba otázek).

7. Ukázka konkrétních metod práce

 • Úkoly a cíle, dohody, pozitivní zpevňování, orientace na zdroje, důsledky chování, vlastní návrhy, grafy, škály, externalizace, mapa rodiny.

8. Doporučení odborné pomoci a spolupráce s odborníky. Závěr

 • Doporučení odborné pomoci a spolupráce s odborníky.
 • Závěr, diskuse, odpovědi na dotazy.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).