registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Vedení, hodnocení a motivace zaměstnanců v sociálních službách

NOVINKA

Variabilní symbol: 5124088
Datum konání: 22.10.2024
Čas: 9:15 do 15:55
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Tomáš Ergens, DiS.
 • Vystudoval obor sociální pedagogiku a poradenství na Masarykově univerzitě v Brně.
 • V současné době  je lektorem v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR a metodikem sociálních služeb v Diecézní charitě Brno
 • Kariérní poradenství -  konzultace a vzdělávací aktivity s klienty stojícími před výzvami nebo obtížemi souvisejícími zejména s prací, zaměstnáním a kariérou
 • Kurzy, workshopy - time management, standardy kvality sociálních služeb, příprava a řízení projektů, komunikace, týmové spolupráce, vedení a motivace zaměstnanců
 • Konzultace - standardy kvality sociálních služeb, procesy a metody práce, spolupráce v týmu
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1645-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2550,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Kurz je zaměřený na praktické aspekty vedení zaměstnanců v sociálních službách, a to je motivace (formální i neformální stimulační postupy) a hodnocení (vč. hodnotících pohovorů a poskytování zpětné vazby) zaměstnanců v sociálních službách. Čímž se zvyšuje angažovanost a loajalita zaměstnanců k organizaci, resp. ke svým nadřízeným a službě, ve které pracují, pokud jejich vedoucí zná tyto zákonitosti. Během kurzu je věnován prostor nácviku praktických postupů sestavení a využití kompetenčního modelu využitelného v sociální službě vč. hodnotících ukazatelů a metod hodnocení ukazatelů, nácviku poskytování zpětné vazby, i sestavení plánu hodnocení zaměstnance.
 
Obsah programu na osvědčení: význam motivace, hodnocení zaměstanců, kompetenční model a jeho sestavení, metody hodnocení, praktický nácvik
 
Druh: základní
Cíle kurzu:

Absolvent:

 •  rozumí významu motivace a hodnocení pro vedení zaměstnanců
 •  rozumí obsahu a postupu hodnocení zaměstnanců
 •  zná motivační faktory (formální i neformální)
 •  umí naplánovat a použít postup stanovení kompetenčního modelu, hodnocení s cílem motivovat zaměstnance
Program:

1. Význam a zdroje motivace ve vedení zaměstnanců

 • motivační faktory, typy lidí dle motivačního založení, úkoly manažera ve vedení a motivaci zaměstnanců, různé přístupy k vedení, stimulační postupy (formální i neformální)

2. Hodnocení zaměstnaců

 • význam hodnocení ve vedení a motivaci zaměstnanců, obsah a způsob hodnocení, hodnotitelé, frekvence hodnocení, zpětná vazba k výkonu zaměstnance

3. Kompetenční model a jeho sestavení

 • skupiny kompetencí, kompetenční model, příklady kompetenčního modelu (KM), vytváření KM v sociálních službách, hodnocení kompetencí, KM jako vodítko personální strategie (spojitost s odměňováním a vzděláváním)

4. Metody hodnocení zaměstnanců

 • typy metod dle zaměření, motivačně-hodnotící pohovor, řízení pomocí cílů, příklady dalších metod hodnocení

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).