registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Spisová služba - webinář

ON-LINE

Variabilní symbol: 5124095
Datum konání: 6.9.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor:
Akreditace u MV ČR: AK/PV-317/2023 AK/VE-151/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem kurzu je vysvětlit základní pojmy a principy vedení spisové služby podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v podmínkách veřejné správy s důrazem na povinnosti jednotlivých zaměstnanců i vedoucích zaměstnanců spojené s výkonem spisové služby v elektronických systémech spisové služby, jeho propojení s ostatními agendovými informačními systémy, se správnou implementací činností a práce s informačním systémem datových schránek (ISDS), včetně kontrolních mechanismů.

Program:

1. Úvod do problematiky spisové služby

 • Základní pojmy při správě dokumentů
 • Právní úprava spisové služby
 • Síť veřejných archivů – metodická pomoc i kontrolní orgán

2. Životní cyklus dokumentu v podmínkách veřejné správy

 • Spisový a skartační řád – povinná interní norma původce
 • Spisový a skartační plán – jeho tvorba
 • Další vnitřní předpisy původce dotýkající se správy dokumentů
 • Bezpečnostní rizika v oblasti spisové služby
 • Elektronické systémy správy dokumentů
 • Informační systém datových schránek (ISDS) jako nedílná součást spisové služby
 • Samostatné evidence dokumentů
 • Doručování a příjem dokumentů
 • Evidence dokumentů
 • Tvorba a evidence spisu
 • Rozdělování a oběh dokumentů a spisů
 • Vyhotovování dokumentů
 • Podepisování a schvalování dokumentů
 • Odeslání dokumentů
 • Vyřízení dokumentu
 • Vyřízení a uzavření spisu
 • Ukládání dokumentů a spisů
 • Skartační řízení
 • Spisová rozluka
 • Povinnosti vedoucích úředníků při zajištění výkonu spisové služby
 • Kontrola výkonu spisové služby

3. Příprava veřejné správy na aplikaci zákona 297/2016 Sb.

 • Základní informace k zákonu o službách vytvářejících důvěru
 • Dlouhodobá a důvěryhodná archivace elektronických dokumentů
 • E-government - Internet jako významný zdroj řady metodických a praktických odkazů
 • Diskuse

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).