registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Syndrom vyhoření - prevence, rozpoznání, léčba

Variabilní symbol: 5124128
Datum konání: 24.10.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Ing. Eliška Vondráčková
 • Vystudovala Sociální politiku a sociální práci FSS MU Brno.
 • V roce 2019 absolvovala rekvalifikační vzdělávací program Integrativní kouč (203 hodin)
 • Od roku 2012 vedoucí domova NADĚJE, pobočka Brno
 • Od roku 2016 OSVČ - lektorská činnost 
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2024/0116-SP/PC/PP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách jsou při své každodenní práci vystaveni zvýšené míře stresu a jsou ohroženi syndromem vyhoření. K syndromu vyhoření dochází nejčastěji v důsledku dlouhodobého emocionálního stresu a chybějících mechanismů pro jeho zvládání. V rámci semináře budou uváděny konkrétní techniky duševní hygieny, budou rozebrány nejčastější faktory podílející se na vzniku syndromu vyhoření. Účastníci kurzu se seznámí se souborem preventivních opatření a zásad, které napomáhají udržet si duševní a tělesné zdraví. Účastníci kurzu se rovněž seznámí s opatřeními, co udělat, když se již objevily první příznaky syndromu vyhoření či když již naplno propukl. Pozornost přitom bude věnována rovněž sebediagnostice a čtyřem rovinám syndromu vyhoření - fyzické, rozumové, emocionální a sociální.
 
Druh: základní
 
Obsah na osvědčení: příčiny, vývoj, některé charakteristické příznaky syndromu vyhoření, prevence, obnova sil, „léčba“
Cíle kurzu:
Absolvent kurzu se seznámí se základními příznaky syndromu vyhoření. Bude znát faktory, které vedou k syndromu vyhoření a které jej urychlují a zhoršují. Uvědomí si nutnost tuto situaci zavčas řešit a následky příp. pasivního přístupu k řešení. Bude znát možnosti, strategie, jak postupovat při prevenci a při regeneraci a obnově sil. Seznámí se se základními oblastmi psychohygieny a vybranými dílčími technikami z oblasti psychohygieny.
Program:

1. Úvod

 • Stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, obsahu a časového plánu vzdělávacího programu, očekávání a korekce očekávání účastníků.

2. Co je syndrom vyhoření

 • K čemu vede a koho nejčastěji postihuje. Rozdíly mezi syndromem vyhoření a depresí, chronickou únavou, stresem a traumatem.

3. Příčiny syndromu vyhoření

 • Faktory zvyšující pravděpodobnost syndromu vyhoření: dlouhodobě záporná energetická bilance, workholismus, výkonová orientace, ztráta ideálů, „rozdávání se“, stereotyp.

4. Vývoj syndromu vyhoření

 • Inventář syndromu vyhoření – diagnostika. Fáze syndromu vyhoření (nadšení, stagnace, frustrace, apatie, vyhoření). Roviny syndromu vyhoření (tělesná, emocionální, rozumová, sociální).

5. Některé charakteristické příznaky syndromu vyhoření

 • Vyčerpání až „znechucení“. Odcizení – negativní postoj k sobě samému, k životu, k práci, k ostatním lidem, ztráta sebeúcty, pocit vlastní nedostatečnosti, pocit méněcennosti. Pokles výkonnosti, nespokojenost s vlastním výkonem, nižší produktivita, ztráta nadšení, nerozhodnost, ztráta motivace, pocit selhání.

6. Prevence syndromu vyhoření - co mě udržuje zdravým

 • Zloději a zdroje energie – situační analýza. Určení priorit a cíle – posilování zdrojů energie. Změna postojů – jak si vytvořit odstup od své životní situace, jako základu pro případné změny. Vymezení se, zdravý egoismus. Resilience, vědomí souvztažnosti – odolnost jedince a schopnost vnímat jednotlivé situace a celý život jako smysluplný celek. Coping – strategie orientované na problém, strategie orientované na emoce, neefektivní postupy. Sociální opora – pevné rodinné zázemí, otevřenost k přátelům, posilování pozitivních mezilidských vztahů sousedských, na pracovišti atd. Relaxační cvičení a sport, příp. jiné techniky vybití - jak a kdy začít, respektovat individuální možnosti.

7. Obnova sil, "léčba" syndromu vyhoření

 • Změna zaměstnání, úprava pracovní činnosti či pracovní doby, dovolená – lázně. Restarty. Změna postojů, hodnot a životního stylu

8. Závěr kurzu

 • Společná rekapitulace kurzu, zodpovězení dotazů.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).