registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Trénink paměti

Variabilní symbol: 6124122
Datum konání: 29.11.2024
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Kateřina Maděrová
 • Vystudovala sociální pedagogiku, je absolventkou odborného kurzu Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii a mnoha dalších odborných kurzů.
 • V sociální oblasti se pohybuje již přes 10 let, 6 let pracovala jako vedoucí a sociální pracovnice Kontaktního centra ve Zlíně a Streetwork Zlín.
 • Od r. 2013 se mimo jiné věnuje lektorování kurzů v sociální oblasti, poradenství a koučování.
 • Je lektorkou a trenérkou paměti 1. stupně, členkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.
Akreditace u MPSV ČR: A2020/1220-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2550,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Proč trénovat paměť bez ohledu na věk, a to nejen u sebe, ale i u svých klientů? Jelikož neexistuje jediný, všeobsažný způsob jak paměť zlepšovat, nabízí tento kurz různé způsoby, jak lze paměť posilovat. V kurzu se účastníci dozví jak paměť pracuje, co vše ji ovlivňuje a provede účastníky technikami tréninku paměti. Nabídne jim praktické rady a typy jak si naprojektovat hodinu tréninku paměti pro své klienty a jak s nimi pracovat. Kurz je využitelný nejen pro pracovníky se seniory, ale i pracovníky, kteří pracují s ostatními cíl. skupinami jako např. s matkami na RD, dětmi apod.

 

Obsah programu na osvědčení: orientace v technikách tréninku paměti, jak paměť funguje, praktické rady a typy k naprojektovaní hodiny tréninku pro  klienty

Druh: základní 

Cíle kurzu:

Účastníci získají orientaci v technikách tréninku paměti, které mohou využít nejen pro svůj seberozvoj, ale především při práci s klienty. Rozšíří si vědomosti o fungování mozku, paměti a kognitivních funkcích člověka, získají informace o tom, jak naprojektovat hodinu tréninku paměti a jak klienty motivovat, čímž si zlepší dovodnosti v péči o klienty.

Program:

1. Úvod - představení lektorky, účastníků, jejich očekávání, cíle programu

 • Nastavit soulad mezi cíly programu a očekáváním účastníků;
 • Proč trénovat paměť - výklad nejnovějších poznatků pozitivních dopadů trénováí paměti bez ohledu na věk

2. Kognitivní funkce

 • Kognitivní funkce - vysvětlení;videotest pozornosti

3. Mozek jako nástroj, jak pracuje a jak ho trénovat

 • Jak funguje mozek - základní informace o fungování mozku;
 • Videotest na určení hemisféry

4. Druhy paměti

 • Rozdělní paměti s příklady trénování jednotlivých pamětí.

5. Cvičení

 • Výběr cvičení dle potřeb účastníků (s ohledem na cílové skupiny se kterými účastníci pracují) - koncentrační testy, kategorizace, vizualizace, lokalizace, asociativní myšlení a vzpomínání, přísloví, nadřazování, psychomotorická cvičení dle MUDr. Kleplové.

6. Mnemotechniky

 • Vysvětlení a ukázky mnemotechnik - metoda LOCI - dědictví antiky, strategie prvního písmene, zapamatování čísel, zapamatování pomoci příběhu, zapamatování si dnů v týdnu podle data v celém roce.

7. Trénink paměti smysly

 • Trénink paměti smysly, změny smyslů u seniorů, praktická cvičení.

8. Projektování a příprava lekce tréninku paměti

 • Projektování a příprava lekce trénování paměti.

9. Jak si budovat rezervní mozkovou kapacitu

 • Jak si budovat rezervní mozkovou kapacitu.

10. Závěr

 • Závěr, diskuse, dotazy.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).