registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Syndrom vyhoření, psychohygiena, antistresové techniky

Variabilní symbol: 5224099
Datum konání: 26.9.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Hotel Central
nám. Republiky 358/33, 301 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.

Je autorkou dvou odborných knih a řady vědeckých článků a výukových materiálů.
Monografie: Subjektivní symbolická vizualizace psychologie rodiny, Souvislosti neuroticismu.
On-line kurzy: Sociální psychologie (kurz získal Národní cenu distančního vzdělávání), Psychopatologie a psychodiagnostika pro učitele, Antistresový program pro řídící pracovníky škol, Hodnocení pracovníků na pozadí týmové spolupráce, Komunikace s podřízenými, Osobnostní profil – jak využít svých silných a slabých stránek při vedení týmu, Pracovní motivace, Umění komunikace v obecně krizových situacích.

Akreditace u MPSV ČR: A2021/1050-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je zaměřen na problematiku psychohygieny a prevence syndromu vyhoření s ohledem na emocionální náročnost výkonu profese sociálního pracovníka. V průběhu vzdělávacího programu si účastníci osvojí metody zvyšování odolnosti vůči stresu, pochopí preventivní funkci supervize a na aplikační úrovni se seznámí s principy psychohygieny. Součástí kurzu je trénink a sebezkušenost s abreaktivními technikami a příprava individuálního antistresového programu. 

Cíle kurzu:

Intrapersonální kompetence sociálního pracovníka, kompetence k efektivní práci s klientem v náročné životní situaci s ohledem na prospěch klienta a bezpečnost sociálního pracovníka. 

Program:

1. Úvod

  • Zahájení, představení, korekce očekávání účastníků.

2. Syndrom vyhoření - základní terminologie

  • Syndrom vyhoření, stres, distres, eustres, stresory, specifické stresory v pomáhajících profesích.

3. Syndrom vyhoření a jeho prevence

  • Syndrom vyhoření a jeho prevence, metody zvyšování odolnosti vůči stresu, relaxace, meditace.

4. Supervize jako prevence syndromu vyhoření

  • Supervize jako prevence syndromu vyhoření, supervize, definice a uplatnění supervize, cesty veducí k vyhoření, zásadní přínosy sdílení a supervize.

5. Základy psychohygieny. Závěr.

  • Základy psychohygieny -  zásady psychohygieny.
  • Obecné předpoklady duševní rovnováhy.
  • Deset zásad pro podporu psychosamatického zdraví, antistresový program.
  • Závěr.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).