registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
15.6.2023
Čtvrtek
Životní prostředí - aktuální informace - ZPF, lesy, voda, ochrana ovzduší, odpady
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-273/2020 AK/VE-184/2020
Ing. Dominika Čermáková
Ing. Petra Huislová
Brno Info
14.9.2023
Čtvrtek
Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0433-SP/PC
Ph.Dr. Ludmila Mrkvicová
Praha 8 - Karlín Info
13.10.2023
Pátek
Závislosti u dětí a mládeže
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0332-SP/VP
Novinka
MUDr. Tereza Formánková
Mgr. Hana Vavřincová
Plzeň Info
31.8.2023
Čtvrtek
Závislosti u dětí a mládeže
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0332-SP/VP
NOVINKA
MUDr. Tereza Formánková
Brno Info
15.9.2023
Pátek
Zásahy do významných krajinných prvků a ukládání biologického hodnocení (novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-263/2020 AK/VE-175/2020
Přesunuto ze 4.5.
Ing. Dominika Čermáková
Kateřina Zímová Lagner
Praha 8 - Karlín Info
31.10.2023
Úterý
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Ing. Jiří Nowák
Ostrava Info
19.9.2023
Úterý
Zákon o obcích, aktuality, praxe, změny
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-696/2017 AK/VE-360/2017
JUDr. Václav Chmelík
Brno Info
20.6.2023
Úterý
Zákon o obcích, aktuality, praxe, změny
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-696/2017 AK/VE-360/2017
JUDr. Jan Horník, Ph.D.
Ostrava Info
6.10.2023
Pátek
Zákon o některých přestupcích - praktická aplikace
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-457/2020 AK/VE-309/2020
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
27.6.2023
Úterý
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Informace k novele zákona o matrikách a k novele vyhlášky o matrikách
Zdeňka Stránská
Praha 8 - Karlín Info
22.6.2023
Čtvrtek
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Program doplněn o aktuální informace k novele zákona
Zdeňka Stránská
Plzeň Info
20.10.2023
Pátek
Zákon o zadávání veřejných zakázek - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-1007/2022 AK/VE-483/2022
ON-LINE
Mgr. Aleš Mik
On_line (MS Teams) Info
15.6.2023
Čtvrtek
ZRUŠENO
Základy psychopatologie pro pracovníky v přímém kontaktu s klientem
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0555-SP/PC/PP/VP
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Ostrava Info
1.9.2023
Pátek
Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1445-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
3.10.2023
Úterý
Využití prvků arteterapie při práci s klienty v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0437-SP/PC/PP/VP
Ph.Dr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Ostrava Info
13.6.2023
Úterý
Vyhlášky a nařízení obcí, Sbírka předpisů ÚSC - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-494/2021 AK/VE-288/2021
včetně aktuální legislativy, ON-LINE
JUDr. Miroslav Kubánek
On_line (MS Teams) Info
14.9.2023
Čtvrtek
Vyhláška č. 398/2009 Sb. a její uplatnění v praxi památkové péče
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-290/2019 AK/VE-170/2019
Rozšiřující a navazující kurz na kurz Stavební úpravy památek v praxi
Hana Talli Hlubučková
Praha 8 - Karlín Info
30.6.2023
Pátek
Vidimace, legalizace a autorizovaná konverze dokumentů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-7/2023 AK/VE-5/2023
Mgr. Ida Kárná, MPA
On_line (MS Teams) Info
26.9.2023
Úterý
Veřejné zakázky malého rozsahu - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-155/2023 AK/VE-77/2023
JUDr. Luboš Průša
On_line (MS Teams) Info
15.9.2023
Pátek
Veřejná podpora v praxi obcí - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-771/2021 AK/VE-461/2021
JUDr. Michael Kincl
On_line (MS Teams) Info
15.6.2023
Čtvrtek
Vedení správního spisu - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-261/2021 AK/VE-148/2021
Mgr. Aleš Mik
On_line (MS Teams) Info
26.9.2023
Úterý
Úvod do praktické motivačně intervenční práce s dospívajícími
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0336-SP/PC/VP
NOVINKA
Mgr. Jan Zahradník
Brno Info
24.8.2023
Čtvrtek
Úřední deska v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-709/2016 AK/VE-379/2016
JUDr. Miroslav Kubánek
Brno Info
27.6.2023
Úterý
Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak ho podpořit a zvládnout nepříznivou sociální situaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0130-SP/PC
ON-LINE
Bc. Alena Košťáková
On_line (MS Teams) Info
22.9.2023
Pátek
Umění sebe/prezentace
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0001/SP/PC/VP
Mgr. Jana Rambousková
Praha 8 - Karlín Info
13.6.2023
Úterý
Účetnictví ÚSC z pohledu externího auditora
Neakreditováno
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
29.6.2023
Čtvrtek
Účetnictví ÚSC a PO - využití informací z účetnictví - základní seminář
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-498/2019 AK/VE-313/2019
Ing. Michal Svoboda, PhD.
Ostrava Info
19.10.2023
Čtvrtek
Účetní závěrka aktuálně
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-114/2020 AK/VE-73/2020
Ing. Michal Svoboda, PhD.
Ostrava Info
22.9.2023
Pátek
Tvorba obecně závazných vyhlášek v oblasti místních poplatků
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-539/2022 AK/VE-249/2022
Mgr. Jakub Joklík
On_line (MS Teams) Info
22.6.2023
Čtvrtek
Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1244-PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
10.10.2023
Úterý
Trénink paměti
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1220-SP/PC
Mgr. Kateřina Maděrová
Ostrava Info
5.9.2023
Úterý
Šikana ve škole. Co potřebují vědět sociální pracovníci.
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1002-SP
Akreditováno i u MV, NOVINKA 2023
Ph.Dr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
27.6.2023
Úterý
Syndrom vyhoření, psychohygiena, antistresové techniky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1050-SP/PC/VP
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Plzeň Info
18.7.2023
Úterý
Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-50/2017 AK/VE-34/2017
Hana Talli Hlubučková
Ostrava Info
9.6.2023
Pátek
PŘESUNUTO
Stavby v katastru nemovitostí - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-960/2022 AK/VE-451/2022
Nový termín bude 21.9. 2023
Mgr. František Málek
On_line (MS Teams) Info
9.6.2023
Pátek
Stávající stavební zákon, nový stavební zákon (NSZ) a jeho další novelizace vč. připravovaných prováděcích předpisů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-330/2023 AK/VE-153/2023
včetně aktuální legislativy, ON-LINE, NOVINKA 2023
Ing. Jindřich Pater
On_line (MS Teams) Info
13.10.2023
Pátek
Správní řízení obcí v oblasti hazardních her - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-181/2023 AK/VE-94/2023
Novinka
Mgr. Petra Razím Ďurovičová
On_line (MS Teams) Info
22.8.2023
Úterý
Specifika komunikace s mladistvým klientem
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1292-SP/PC/VP
NOVINKA 2023
Mgr. Klára Moravcová
Praha 8 - Karlín Info
26.9.2023
Úterý
Specifika komunikace s mladistvým klientem
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1292-SP/PC/VP
Mgr. Klára Moravcová
Ostrava Info
17.10.2023
Úterý
Specifika komunikace s mladistvým klientem
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1292-SP/PC/VP
Mgr. Klára Moravcová
Plzeň Info
22.6.2023
Čtvrtek
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1287-SP/PC
MUDr. Tereza Formánková
Plzeň Info
23.6.2023
Pátek
Soudnictví ve věcech mládeže a působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1413-SP
JUDr. Věra Novotná
Praha 8 - Karlín Info
23.6.2023
Pátek
Sociální šetření v rámci výkonu činností sociální práce
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0798-SP/VP
Mgr. Ilona Kolářová
Praha 8 - Karlín Info
12.9.2023
Úterý
Sociální služby a sociální práce - aktuality a praxe
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0069-SP/PC/VP
Mgr. Ilona Kolářová
Plzeň Info
5.9.2023
Úterý
Sociální služby a sociální práce - aktuality a praxe
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0069-SP/PC/VP
ON-LINE
Mgr. Ilona Kolářová
On_line (MS Teams) Info
15.6.2023
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0754-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
Praha 8 - Karlín Info
23.6.2023
Pátek
Sociální práce s rodinou dítěte s PAS nebo Aspergerovým syndromem
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0676-SP/PC
Ph.Dr. Lenka Průšová, PhD.
Plzeň Info
22.6.2023
Čtvrtek
Sociální pohřby, správa hřbitova
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-630/2017 AK/VE-336/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Praha 8 - Karlín Info
31.8.2023
Čtvrtek
Sjednávání smluv dle NOZ v praxi ÚSC, zejména obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-792/2013 AK/VE-472/2013
ON-LINE
JUDr. Luboš Průša
On_line (MS Teams) Info
29.8.2023
Úterý
Sebepoškozování, sebevraždy
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0370-SP/PC
Kurz akreditován i u MV ČR
Ph.Dr. Pavla Doležalová, PhD.
Brno Info
29.8.2023
Úterý
Řešení konfliktních situací
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1304-SP/PC/PP/VP
ON-LINE
Mgr. Věra Máchová
On_line (MS Teams) Info
8.9.2023
Pátek
Řádné a bezvadné vedení přestupkového řízení podle zákona č. 250/2016 Sb.
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-86/2020 AK/VE-53/2020
Mgr. Petra Juřátková
Praha 8 - Karlín Info
21.9.2023
Čtvrtek
Rozpočtový proces obce v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016
Ing. Tomáš Matejov
Brno Info
14.9.2023
Čtvrtek
Rizika v kyberprostoru - všeobecné znalosti, aktuální informace, vědomosti, prevence se zaměřením na sociální oblast
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0834-SP/PC
Mgr. Vladimír Vácha
Ostrava Info
12.10.2023
Čtvrtek
Rizika v kyberprostoru - všeobecné znalosti, aktuální informace, vědomosti, prevence se zaměřením na sociální oblast
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0834-SP/PC
Mgr. Vladimír Vácha
Plzeň Info
8.9.2023
Pátek
Rizika v kyberprostoru - všeobecné znalosti, aktuální informace, vědomosti, prevence se zaměřením na sociální oblast
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0834-SP/PC
ON LINE SEMINÁŘ. NOVINKA
Mgr. Vladimír Vácha
On_line (MS Teams) Info
15.9.2023
Pátek
Rizika kyberprostoru pro duševní zdraví dětí a mladistvých
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0438-SP/PC/VP
Novinka
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
5.10.2023
Čtvrtek
Rizika - prevence a jejich řešení při práci s osobami v nepříznivé sociální situaci
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1005-SP/PC/PP/VP
ON-LINE, NOVINKA 2023
Ph.Dr. Jakub Jestřáb, MBA
On_line (MS Teams) Info
22.9.2023
Pátek
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0356-SP
Akreditováno i u MV ČR
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
7.9.2023
Čtvrtek
Případové konference a role facilitátora v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1040-SP/PC
Ph.Dr. Dana Mikelová Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
12.9.2023
Úterý
Přestupky a adresné činy v pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-518/2021 AK/VE-307/2021
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Praha 8 - Karlín Info
16.6.2023
Pátek
Přestupkové řízení dle zákona o silniční dopravě - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-157/2021 AK/VE-101/2021
Mgr. Petra Juřátková
On_line (MS Teams) Info
23.6.2023
Pátek
První pomoc pro pracovníky v sociálních službách a při výkonu sociální práce
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/1116-SP/PC/PP/VP
Ph.Dr. Jakub Jestřáb, MBA
Brno Info
29.8.2023
Úterý
Projektová dokumentace, nemovitosti a předpisy související
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-556/2022 AK/VE-260/2022
Ing. Jiří Blažek
Ostrava Info
7.9.2023
Čtvrtek
Problematika přechodu dítěte při změně výchovného prostředí
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0362-SP
Ph.Dr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Plzeň Info
20.9.2023
Středa
Prezentace úřadu na Facebooku a na Twitteru - přehledně, prakticky, smysluplně
Neakreditováno
ON-LINE
Ph.Dr. Vojtěch Bednář
On_line (MS Teams) Info
7.9.2023
Čtvrtek
Právní miminum pro úředníky - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-882/2021 AK/VE-515/2021
JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.
On_line (MS Teams) Info
7.9.2023
Čtvrtek
Práce s rodiči a dětmi v (po)rozvodové situaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0559-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Brno Info
24.8.2023
Čtvrtek
Práce s klienty v dluhové pasti
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1047-SP/PC
Mgr. Gabriela Šťastná
Praha 8 - Karlín Info
7.9.2023
Čtvrtek
Práce s klienty v dluhové pasti
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1047-SP/PC
Mgr. Gabriela Šťastná
Ostrava Info
22.6.2023
Čtvrtek
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0071-SP/PC
ON LINE SEMINÁŘ
Mgr. Klára Moravcová
On_line (MS Teams) Info
8.9.2023
Pátek
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1461-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Ostrava Info
21.9.2023
Čtvrtek
Pozemní komunikace pro silniční správní úřady - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-402/2022 AK/VE-187/2022
ON-LINE
JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
29.6.2023
Čtvrtek
Povinnost při nakládání s nemovitým majetkem obcí a měst - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-278/2023 AK/VE-139/2023
NOVINKA 2023, ON-LINE
Mgr. Martin Juřík
On_line (MS Teams) Info
5.9.2023
Úterý
Povinnost při nakládání s nemovitým majetkem obcí a měst
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-279/2023 AK/VE-140/2023
NOVINKA
Mgr. Martin Juřík
Brno Info
5.9.2023
Úterý
Posouzení souladu stavebního záměru s územním plánem na příkladech ze soudní praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-20/2018 AK/VE-15/2018
Včetně aktualit k novému stavebnímu zákonu
Mgr. Veronika Doležalová
Plzeň Info
26.9.2023
Úterý
Pohybové aktivity pro seniory
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0436-SP/PC/PP/VP
NOVINKA 2023
Ph.Dr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Praha 8 - Karlín Info
3.10.2023
Úterý
Pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-543/2016
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Plzeň Info
27.6.2023
Úterý
Podpora efektivního rodičovství
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0231-SP/PC
Přesun ze 13.4.2023, v novém termínu bude realizováno ON LINE
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
On_line (MS Teams) Info
15.6.2023
Čtvrtek
ZRUŠENO
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Plzeň Info
27.6.2023
Úterý
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
PODVODY S PODPISY, PADĚLANÉ SMLOUVY A JINÁ RIZIKA OČIMA SOUDNÍHO ZNALCE
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Brno Info
21.9.2023
Čtvrtek
Ochrana osobních údajů na úseku SPOD
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-276/2019 AK/VE-161/2019
Mgr. Vanda Foldová
Praha 8 - Karlín Info
19.9.2023
Úterý
Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019
Mgr. Ivana Kejřová
Plzeň Info
29.6.2023
Čtvrtek
Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019
Mgr. Ivana Kejřová
Brno Info
23.6.2023
Pátek
Odstraňování "černých" staveb až po výkon rozhodnutí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-299/2018 AK/VE-176/2018
Mgr. František Málek
Plzeň Info
15.9.2023
Pátek
Odstraňování "černých" staveb až po výkon rozhodnutí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-299/2018 AK/VE-176/2018
Přesunuto z 12.5.
Mgr. František Málek
Praha 8 - Karlín Info
22.8.2023
Úterý
Odpovědnost pracovníka a opatrovníka při práci s klientem (v závislosti, bez domova, nebo při sklonech k agresivitě)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0068-SP/PC/VP
Mgr. Radka Pešlová
Brno Info
22.8.2023
Úterý
Obecní kronika (úvodní kurz) - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-183/2022 AK/VE-95/2022
Mgr. Tomáš Hromádka
On_line (MS Teams) Info
25.8.2023
Pátek
Obecní kronika (úvodní kurz)
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-154/2019 AK/VE-92/2019
Mgr. Tomáš Hromádka
Praha 8 - Karlín Info
26.10.2023
Čtvrtek
Obecní kronika (úvodní kurz)
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-154/2019 AK/VE-92/2019
Mgr. Tomáš Hromádka
Ostrava Info
3.11.2023
Pátek
Obec a voda
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-558/2020 AK/VE-377/2020
Ing. Anita Petrů
Plzeň Info
7.9.2023
Čtvrtek
Obec a občanský zákoník (úvod do problematiky)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-530/2019 AK/VE-332/2019
JUDr. Luboš Průša
Praha 8 - Karlín Info
10.10.2023
Úterý
Obec a nájemné bytů a nebytových prostorů (úhrady, neplatiči, vymáhání apod.)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-387/2023 AK/VE-187/2023
NOVINKA 2023
Mgr. Martin Juřík
Praha 8 - Karlín Info
23.6.2023
Pátek
Obec a dlužník v insolvenci - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-269/2021 AK/VE-154/2021
Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Clickmeeting Info
19.10.2023
Čtvrtek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-701/2016 AK/VE-372/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Plzeň Info
13.10.2023
Pátek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-701/2016 AK/VE-372/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Ostrava Info
3.10.2023
Úterý
Nový zákon o účetnictví
Neakreditováno
Ing. Michal Svoboda, PhD.
On_line (MS Teams) Info
12.9.2023
Úterý
Nový zákon o účetnictví
Neakreditováno
NOVINKA
Ing. Michal Svoboda, PhD.
Brno Info
22.9.2023
Pátek
Nový zákon o odpadech
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-254/2021 AK/VE-144/2021
Přesunuto z 20.4.
Ing. Barbora Tomčalová
Praha 8 - Karlín Info
20.10.2023
Pátek
Nový zákon o odpadech
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-254/2021 AK/VE-144/2021
Ing. Barbora Tomčalová
Plzeň Info
21.9.2023
Čtvrtek
Novela právních norem souvisejících s výkonem SPOD a vhled do povinností SPOD při zastupování dítěte u soudu
Akreditováno u MPSV ČR: A2022/0018-SP
JUDr. Věra Novotná
Ostrava Info
21.9.2023
Čtvrtek
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1041-SP/PC
Ph.Dr. Dana Mikelová Vrabcová
Plzeň Info
26.9.2023
Úterý
Násilí v rodinách a co s ním
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0341-SP/PC/VP
Akreditováno i u MV ČR
Ph.Dr. Lenka Průšová, PhD.
Plzeň Info
3.10.2023
Úterý
Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním, v opatrovnictví atd.
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1067-SP/PC/PP/VP
ON-LINE, NOVINKA
Mgr. Radka Pešlová
On_line (MS Teams) Info
22.6.2023
Čtvrtek
Mírně pokročilé využití aplikace Excel se zaměřením na pracovníky veřejné správy, neziskových organizací a školského sektoru
Neakreditováno
Novinka
Pavel Lonk
Ostrava Info
25.8.2023
Pátek
Mindfulness - cesta, jak zvládnout náročné životní období
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0432-SP/PC/VP
NOVINKA
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
6.10.2023
Pátek
Mindfulness - cesta, jak zvládnout náročné životní období
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0432-SP/PC/VP
NOVINKA
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
19.9.2023
Úterý
Mindfulness - cesta, jak zvládnout náročné životní období
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0432-SP/PC/VP
NOVINKA 2023
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
17.10.2023
Úterý
Mindfulness - cesta, jak zvládnout náročné životní období
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0432-SP/PC/VP
Novinka
Mgr. Věra Máchová
Ostrava Info
29.8.2023
Úterý
Mediační techniky pro úspěšnou komunikaci úředníků
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-852/2021 AK/VE-500/2021
Novinka - Kurz je určen pro všechny úředníky ÚSC
Mgr. Iva Langer Pikalová
Praha 8 - Karlín Info
16.6.2023
Pátek
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0599-SP/PC
Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
9.11.2023
Čtvrtek
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-101/2022 AK/VE-51/2022
JUDr. Václav Chmelík
On_line (MS Teams) Info
5.9.2023
Úterý
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-456/2017 AK/VE-254/2017
JUDr. Luboš Průša
Ostrava Info
7.9.2023
Čtvrtek
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme?
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0787-SP/PC/PP
ON LINE SEMINÁŘ
Bc. Alena Košťáková
On_line (MS Teams) Info
12.10.2023
Čtvrtek
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme?
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0787-SP/PC/PP
Bc. Alena Košťáková
Ostrava Info
16.6.2023
Pátek
Krizová intervence u dětí a mladistvých
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1281-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
15.9.2023
Pátek
Konopí lék nebo droga? Metodika krátké intervence
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1350-SP/PC
NOVINKA, ON LINE SEMINÁŘ
Ph.Dr. Pavla Doležalová, PhD.
On_line (MS Teams) Info
4.10.2023
Středa
Konopí lék nebo droga? Metodika krátké intervence
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1350-SP/PC
Ph.Dr. Pavla Doležalová, PhD.
Ostrava Info
16.6.2023
Pátek
Komunikace v emočně vypjatých situacích
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0356-SP/PC/VP
Ing. Eliška Vondráčková
Praha 8 - Karlín Info
18.8.2023
Pátek
Komunikace v emočně vypjatých situacích
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0356-SP/PC/VP
Ing. Eliška Vondráčková
Brno Info
13.6.2023
Úterý
Komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0361-SP/PC/VP
NOVINKA, ON LINE SEMINÁŘ
Ph.Dr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
29.6.2023
Čtvrtek
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1282-SP/PC/VP
Ph.Dr. Eva Aigelová, PhD.
On_line (MS Teams) Info
27.6.2023
Úterý
Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0132-SP/PC/PP/VP
Mgr. Věra Máchová
Ostrava Info
14.9.2023
Čtvrtek
Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0132-SP/PC/PP/VP
ON LINE SEMINÁŘ
Mgr. Věra Máchová
On_line (MS Teams) Info
5.10.2023
Čtvrtek
Jednání s klienty se specifickými projevy v chování a se zvláštními potřebami v komunikaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1225-SP/PC/PP/VP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
17.8.2023
Čtvrtek
Jak si udržet a rozvíjet, spokojenost když pracujeme s lidmi
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0342-SP/PC/VP
Nově akreditováno. ON LINE SEMINÁŘ
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
On_line (MS Teams) Info
15.6.2023
Čtvrtek
PŘESUNUTO
Investiční plánování a rozhodování v ÚSC a PO v souladu se zásadou "3E"
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-496/2021 AK/VE-290/2021
aneb jak pracovat s vyšší inflací při plánování efektivních investičních akcí v ÚSC a v příspěvkových organizacích - dvoudenní kurz
Ing. Michal Svoboda, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
15.8.2023
Úterý
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-354/2017 AK/VE-194/2017
ON-LINE
Mgr. Jiří Jarema, MBA
On_line (MS Teams) Info
24.10.2023
Úterý
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1431-SP/PC
Lenka Šimková
Plzeň Info
17.10.2023
Úterý
Housing-led - přístup založený na rychlém přístupu bydlení
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1009-SP/PC
ON-LINE, kurz má akreditaci také u MV
Mgr. Kamil Hric, DiS.
Mgr. Josef Zdražil
On_line (MS Teams) Info
9.6.2023
Pátek
ZRUŠENO
Hmotná nouze ve světle související legislativy včetně aktualit a chystaných změn
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0608-SP/PC/VP
Akreditováno i u MV ČR
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Karlovy Vary Info
22.6.2023
Čtvrtek
Hledání vnitřní motivace klienta ke změně: nejen o motivačních rozhovorech
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0435-SP/PC/PP/VP
Nově akreditováno
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Brno Info
9.6.2023
Pátek
Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-336/2018 AK/VE-205/2018
Ing. Tomáš Matejov
Brno Info
8.9.2023
Pátek
Efektivní hospodaření měst a obcí - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-552/2022 AK/VE-256/2022
ON-LINE
Ing. Jaroslava Kypetová, PhD.
On_line (MS Teams) Info
14.9.2023
Čtvrtek
Dluhové poradenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2022/0020-SP
Kurz akreditován i u MV ČR. Dvoudenní kurz.
Mgr. Gabriela Šťastná
Brno Info
29.6.2023
Čtvrtek
Dluhové poradenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2022/0020-SP
Dvoudenní kurz, časová dotace 16 hodin. Akreditováno i u MV ČR
Mgr. Gabriela Šťastná
Plzeň Info
13.6.2023
Úterý
ZRUŠENO
Dítě jako oběť
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0979-SP/PC/VP
Ph.Dr. Lenka Průšová, PhD.
Ostrava Info
24.10.2023
Úterý
Dávky státní sociální podpory - aplikace zákona v praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0439-SP/PC/VP
Novinka
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Ostrava Info
19.9.2023
Úterý
Dávky státní sociální podpory - aplikace zákona v praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0439-SP/PC/VP
NOVINKA 2023
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Praha 8 - Karlín Info
22.9.2023
Pátek
Dávky státní sociální podpory - aplikace zákona v praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0439-SP/PC/VP
NOVINKA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Brno Info
19.10.2023
Čtvrtek
Dávky státní sociální podpory - aplikace zákona v praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0439-SP/PC/VP
Novinka
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Plzeň Info
20.10.2023
Pátek
Dávky státní sociální podpory - aplikace zákona v praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0439-SP/PC/VP
Novinka
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Karlovy Vary Info
12.9.2023
Úterý
Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-416/2023 AK/VE-202/2023
Mgr. Jan Schwaller
On_line (MS Teams) Info
31.8.2023
Čtvrtek
Czech POINT v praxi úřadů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-870/2021 AK/VE-511/2021
Mgr. Ida Kárná, MPA
On_line (MS Teams) Info
31.8.2023
Čtvrtek
Czech POINT v praxi úřadů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-527/2018 AK/VE-297/2018
Mgr. Ida Kárná, MPA
Plzeň Info
19.9.2023
Úterý
Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0358-SP/PC
Nově akreditováno. ON LINE SEMINÁŘ
Mgr. Klára Moravcová
On_line (MS Teams) Info
13.6.2023
Úterý
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-319/2023 AK/VE-152/2023
Webinář
Ph.Dr. Jitka Janečková
On_line (MS Teams) Info
1.9.2023
Pátek
Analýza skutkových podstat přestupků podle zákona č. 56/2001 Sb. - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-872/2022 AK/VE-423/2022
Mgr. Petra Juřátková
On_line (MS Teams) Info
5.10.2023
Čtvrtek
Aktuální otázky územního plánování na příkladech ze soudní praxe - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-854/2021 AK/VE-501/2021
Mgr. Veronika Doležalová
On-line (MS Teams) Info
16.6.2023
Pátek
Aktivizace a motivace při práci se seniory
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0485-SP/PC/PP
Ph.Dr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Ostrava Info
13.6.2023
Úterý
Aktivizace a motivace při práci se seniory
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0485-SP/PC/PP
HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE
Ph.Dr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Praha 8 - Karlín Info
27.6.2023
Úterý
Aktivizace a motivace při práci se seniory
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0485-SP/PC/PP
Kurz je realizován s omezeným počtem účastníků
Ph.Dr. Dagmar Ouhrabková, MBA
On_line (MS Teams) Info
25.8.2023
Pátek
Agresivní chování a možnosti práce s klienty
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0549-SP/PC
Ph.Dr. Pavla Doležalová, PhD.
Plzeň Info
8.9.2023
Pátek
Agrese u dětí a mládeže
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/1290-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
Karlovy Vary Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).