registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
27.10.2017
Pátek
Zvláštní soudní řízení
Akreditováno u MPSV ČR: 2013/1269-PC/SP/VP
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
6.10.2017
Pátek
Zvláštní soudní řízení
Akreditováno u MPSV ČR: 2013/1269-PC/SP/VP
JUDr. Věra Novotná
Praha Info
6.11.2017
Pondělí
Znalecké posudky zpracovávané pro soudní řízení při sporech o děti - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: 2015/1122-SP
PhDr. Ludmila Mrkvicová
Brno Info
10.10.2017
Úterý
Zjišťování názoru dítěte
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/1494-SP/VP
PhDr. Kateřina Fořtová
Praha Info
17.10.2017
Úterý
Zjišťování názoru dítěte
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/1494-SP/VP
Mgr. Klára Moravcová
Ostrava Info
14.12.2017
Čtvrtek
Zjišťování názoru dítěte
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/1494-SP/VP
Mgr. Klára Moravcová
Plzeň Info
3.11.2017
Pátek
Zákon o sociálních službách (úvod do nové právní úpravy)
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0296-PC/SP/VP/PP
Mgr. Radka Pešlová
Ostrava Info
10.11.2017
Pátek
Zákon o sociálních službách (úvod do nové právní úpravy)
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0296-PC/SP/VP/PP
Mgr. Radka Pešlová
Olomouc Info
27.10.2017
Pátek
Zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-389/2016, AK/PV-734/2016
JUDr. Eva Kuzmová
Praha Info
14.11.2017
Úterý
Základy sociální práce ve sporech rodičů o děti
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0711-PC/SP/VP/PP
PhDr. Dana Vrabcová
Plzeň Info
16.11.2017
Čtvrtek
Workshop pro starosty
JUDr. Miroslav Kubánek
Brno Info
9.11.2017
Čtvrtek
Výcvik v krizové intervenci
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0319-PC/SP/VP
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
16.11.2017
Čtvrtek
Vybrané typy smluv dle nového občanského zákoníku v praxi ÚSC
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-792/2013, AK/VE-472/2013
JUDr. Luboš Průša
Plzeň Info
23.11.2017
Čtvrtek
Vybrané typy smluv dle nového občanského zákoníku v praxi ÚSC
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-792/2013, AK/VE-472/2013
JUDr. Luboš Průša
Ostrava Info
24.11.2017
Pátek
Vybrané typy smluv dle nového občanského zákoníku v praxi ÚSC
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-792/2013, AK/VE-472/2013
JUDr. Luboš Průša
Olomouc Info
2.11.2017
Čtvrtek
Vedení personální agendy s ohledem na změny v roce 2018
Akreditováno u MV ČR:
Zdeněk Křížek
Praha Info
21.12.2017
Čtvrtek
Vedení matrik
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-42/2017. AK/VE-33/2017
Zdeňka Stránská
Praha Info
13.10.2017
Pátek
Vedení matrik
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-42/2017. AK/VE-33/2017
Zdeňka Stránská
Brno Info
3.11.2017
Pátek
Vedení hodnotícího pohovoru
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-722/2016, AK/VE-375/2016
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
7.12.2017
Čtvrtek
Úvod do mediace
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0815-PC/SP/VP/PP
PhDr. Dana Vrabcová
Brno Info
19.10.2017
Čtvrtek
Úřední deska v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-709/2016, AK/VE-379/2016
JUDr. Miroslav Kubánek
Plzeň Info
21.11.2017
Úterý
Úřední deska v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-709/2016, AK/VE-379/2016
JUDr. Miroslav Kubánek
Brno Info
27.10.2017
Pátek
Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas pro sociální pracovníky, opatrovníky.
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0430-SP/VP
Mgr. Radka Pešlová
Brno Info
2.11.2017
Čtvrtek
Účetní závěrka
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
4.10.2017
Středa
Time management - pánem svého času jednoduše a účinně
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-39/2017 AK/PV-63/2017
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
19.10.2017
Čtvrtek
Techniky asertivního jednání pro pracovníky ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-89/2015 AK/VE-65/2015
Mgr. Věra Máchová
Praha Info
9.11.2017
Čtvrtek
Školení pro správce hřbitovů včetně novinek týkajících se novely zákona o pohřebnictví
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Praha Info
10.11.2017
Pátek
Syndrom vyhoření (uvedení do problematiky)
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0292-SP/PC/VP/PP

Plzeň Info
23.11.2017
Čtvrtek
Syndrom vyhoření (uvedení do problematiky)
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0292-SP/PC/VP/PP
Mgr. Věra Máchová
Praha Info
3.10.2017
Úterý
Střet zájmů
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-547/2017 AK/VE-293/2017
JUDr. Miroslav Kubánek
Brno Info
7.12.2017
Čtvrtek
Střet zájmů
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-547/2017 AK/VE-293/2017
JUDr. Miroslav Kubánek
Plzeň Info
12.10.2017
Čtvrtek
Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0291-SP
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
3.10.2017
Úterý
Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-34/2017, AK/PV-50/2017
Hana Talli Hlubučková
Praha Info
26.9.2017
Úterý
Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-34/2017, AK/PV-50/2017
Hana Talli Hlubučková
Brno Info
26.9.2017
Úterý
Stavební právo - aktuální změny a praxe
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-23/2017, AK/VE-20/2017
Mgr. Tomáš Hrstka
Plzeň Info
20.10.2017
Pátek
Správní řízení v praxi SPOD
Akreditováno u MPSV ČR: 2013/1265-PC/SP/VP
Mgr. Daniel Hovorka
Olomouc Info
26.10.2017
Čtvrtek
Správní řízení v praxi SPOD
Akreditováno u MPSV ČR: 2013/1265-PC/SP/VP
Mgr. Daniel Hovorka
Praha Info
21.11.2017
Úterý
Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-334/2014 AK/VE-129/2014
Ing. Alena Loudová
Praha Info
10.10.2017
Úterý
Spisová služba ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-564/2012
Mgr. Jan Schwaller
Plzeň Info
27.10.2017
Pátek
Spisová služba
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-372/2017 AK/VE-205/2017
Mgr. Jan Schwaller
Brno Info
5.10.2017
Čtvrtek
Specifika sociální komunikace v gerontologii
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0207-SP/PC/VP
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Brno Info
22.9.2017
Pátek
Specifika komunikace s mladistvým klientem
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0039-PC/SP/VP
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
10.11.2017
Pátek
Specifika komunikace s mladistvým klientem
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0039-PC/SP/VP
PhDr. Kateřina Fořtová
Praha Info
28.11.2017
Úterý
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0813-PC/SP/PP
MUDr. Tereza Formánková
Brno Info
10.10.2017
Úterý
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0813-PC/SP/PP
PhDr. Eva Maierová, Ph.D.
Ostrava Info
17.10.2017
Úterý
Sociální šetření
Akreditováno u MPSV ČR: 2013/0634-PC/SP/VP
Mgr. Ilona Kolářová
Praha Info
7.11.2017
Úterý
Sociální šetření
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0334-SP
Mgr. Ilona Kolářová
Plzeň Info
24.10.2017
Úterý
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0708-PC/SP/VP/PP
MUDr. Tereza Formánková
Praha Info
14.12.2017
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0708-PC/SP/VP/PP
MUDr. Tereza Formánková
Brno Info
12.10.2017
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0712-PC/SP/VP/PP
MUDr. Tereza Formánková
Plzeň Info
1.12.2017
Pátek
Sociální pohřby dle platné právní úpravy
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Praha Info
24.11.2017
Pátek
Sociálně-právní ochrana v právu a praxi – působnost orgánů SPOD při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0706-PC/SP/VP
JUDr. Věra Novotná
Brno Info
9.11.2017
Čtvrtek
Sanace rodiny - vstupní seminář
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0816-PC/SP/PP
Mgr. Klára Moravcová
Plzeň Info
21.9.2017
Čtvrtek
Rozpočtový proces obce v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016
Olga Sloupová
Plzeň Info
21.9.2017
Čtvrtek
Rozpočtový proces obce v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016
Ing. Tomáš Matejov
Brno Info
17.10.2017
Úterý
Rozpočtový proces obce v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016
Ing. Tomáš Matejov
Brno Info
6.10.2017
Pátek
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
Ing. Jiří Blažek
Brno Info
1.11.2017
Středa
Registr smluv
JUDr. Simeona Zikmundová
Brno Info
7.11.2017
Úterý
Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0895-SP/VP
Mgr. David Teichman
Brno Info
5.10.2017
Čtvrtek
Přestupkové řízení - aktuality a praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-431/2012
Bc. Naďa Ann Olchawski
Plzeň Info
20.10.2017
Pátek
Přestupkové řízení - aktuality a praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-431/2012
JUDr. Eva Kuzmová
Praha Info
26.9.2017
Úterý
Přestupkové řízení - aktuality a praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-431/2012
Bc. Naďa Ann Olchawski
Olomouc Info
31.10.2017
Úterý
Přestupkové řízení - aktuality a praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-431/2012
Bc. Naďa Ann Olchawski
Ostrava Info
21.9.2017
Čtvrtek
ZRUŠENO
Projektové řízení v kostce
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-59/2012
Mgr. Martin Pobořil
Ostrava Info
2.11.2017
Čtvrtek
Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny AKTUALIZOVANÁ AKREDITACE
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0289-SP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
22.9.2017
Pátek
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví – úvod do psychosomatiky NOVÁ - AKTUALIZOVANÁ - AKREDITACE
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0293-SP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
24.10.2017
Úterý
Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-98/2015 AK/VE-65/2015
Ing. Barbora Tomčalová
Plzeň Info
5.12.2017
Úterý
Poskytování dotací ze státního rozpočtu a rozpočtů územních celků se zaměřením na prevenci porušení rozpočtové kázně
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-1018/2012, AK/VE-725/2012
Ing. Martin Vlček
Brno Info
3.10.2017
Úterý
OBSAZENO
Pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-543/2016
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Plzeň Info
23.11.2017
Čtvrtek
Pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-543/2016
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Brno Info
30.11.2017
Čtvrtek
Podpora efektivního rodičovství
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0038-PC/SP/VP
Mgr. Klára Moravcová
Brno Info
28.11.2017
Úterý
Písemná a elektronická komunikace - nové trendy a tipy jak uspět
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-246/2013
Mgr. Renáta Drábová
Plzeň Info
15.12.2017
Pátek
Pěstounská péče
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0463-SP
JUDr. Věra Novotná
Brno Info
17.10.2017
Úterý
Opatrovnictví – teorie versus praxe ve výkonu funkce veřejného opatrovnictví (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0707-PC/SP/VP
Bc. Veronika Čtvrtlíková
Plzeň Info
9.11.2017
Čtvrtek
Ochrana osobních údajů ve světle Obecného nařízení (GDPR)
Mgr. Vanda Foldová
Ostrava Info
31.10.2017
Úterý
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-372/2016, AK/PV-701/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Plzeň Info
2.11.2017
Čtvrtek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-372/2016, AK/PV-701/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Olomouc Info
3.11.2017
Pátek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-372/2016, AK/PV-701/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Ostrava Info
1.12.2017
Pátek
Nový občanský zákoník a rodinné právo
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0294-PC/SP/PP
Mgr. Daniel Hovorka
Plzeň Info
19.10.2017
Čtvrtek
OBSAZENO
Nová zákonná úprava přestupků v oblasti ochrany dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0198-SP
Mgr. Daniel Hovorka
Brno Info
30.11.2017
Čtvrtek
Nová zákonná úprava přestupků v oblasti ochrany dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0198-SP
Mgr. Daniel Hovorka
Praha Info
10.10.2017
Úterý
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0414-SP/PC
PhDr. Dana Vrabcová
Brno Info
12.12.2017
Úterý
Náhradní výchova (úvod do problematiky)
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0710-PC/SP/VP/PP
JUDr. Věra Novotná
Praha Info
30.11.2017
Čtvrtek
Náhradní výchova (úvod do problematiky)
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0710-PC/SP/VP/PP
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
6.10.2017
Pátek
Nahlížení a poskytování informací ze správních spisů FO a PO dle předpisů ČR a EUv praxi
Bc. Naďa Ann Olchawski
Plzeň Info
21.11.2017
Úterý
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0150-SP/PC
Mgr. Věra Máchová
Ostrava Info
26.10.2017
Čtvrtek
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-456/2017 AK/VE-254/2017
JUDr. Luboš Průša
Brno Info
26.10.2017
Čtvrtek
Kronikářská praxe I.
Mgr. Tomáš Hromádka
Olomouc Info
27.10.2017
Pátek
Kronikářská praxe I.
Mgr. Tomáš Hromádka
Ostrava Info
19.10.2017
Čtvrtek
Komunikace s klientem závislým na návykových látkách
Akreditováno u MPSV ČR: 2013/1266-PC/SP/VP/PP
MUDr. Tereza Formánková
Plzeň Info
5.10.2017
Čtvrtek
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
PhDr. Eva Maierová, Ph.D.
Olomouc Info
23.11.2017
Čtvrtek
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
PhDr. Eva Maierová, Ph.D.
Ostrava Info
1.12.2017
Pátek
Jednání s problémovým klientem
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-213/2013 AK/VE-152/2013
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
19.12.2017
Úterý
Jednání s problémovým klientem
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-213/2013 AK/VE-152/2013
Mgr. Věra Máchová
Praha Info
3.11.2017
Pátek
Jak rozpoznat dítě se znaky CAN - základní informace
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0606-PC/SP/VP/PP
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
28.11.2017
Úterý
Jak na registr smluv po novele?
JUDr. Simeona Zikmundová
Ostrava Info
7.11.2017
Úterý
Jak na registr smluv po novele?
JUDr. Simeona Zikmundová
Olomouc Info
14.11.2017
Úterý
Jak motivovat klienta ke změně
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0136-PC/SP/VP
Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.
Brno Info
31.10.2017
Úterý
Jak identifikovat oběť domácího násilí
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0896-PC/SP/VP/PP
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Brno Info
21.9.2017
Čtvrtek
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-354/2017 AK/VE-95/2017
Mgr. Jiří Jarema
Praha Info
21.11.2017
Úterý
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-354/2017 AK/VE-95/2017
Mgr. Jiří Jarema
Plzeň Info
5.10.2017
Čtvrtek
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-354/2017 AK/VE-95/2017
Mgr. Jiří Jarema
Ostrava Info
19.10.2017
Čtvrtek
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-354/2017 AK/VE-95/2017
Mgr. Jiří Jarema
Olomouc Info
26.9.2017
Úterý
Formy porozvodového uspořádání péče o děti
Akreditováno u MPSV ČR: 2015/0870-PC/SP
PhDr. Kateřina Fořtová
Praha Info
24.10.2017
Úterý
Formy porozvodového uspořádání péče o děti
Akreditováno u MPSV ČR: 2015/0870-PC/SP
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
5.10.2017
Čtvrtek
Finanční hospodaření územních rozpočtů zákon 250/2000 Sb., v platném znění
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-215/2017 AK/VE-118/2017
Mgr. Helena Peterová
Praha Info
12.10.2017
Čtvrtek
Etiketa pro úředníky a vedoucí pracovníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-290/2017 AK/VE-158/2017
PhDr. Michaela Černá
Praha Info
26.10.2017
Čtvrtek
Etiketa pro úředníky a vedoucí pracovníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-290/2017 AK/VE-158/2017
PhDr. Michaela Černá
Plzeň Info
7.11.2017
Úterý
Dítě jako pachatel nebo oběť trestného činu
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0029-PC/SP
PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.
Praha Info
12.12.2017
Úterý
Dítě jako pachatel nebo oběť trestného činu
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0029-PC/SP
PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.
Brno Info
20.9.2017
Středa
Datové schránky 2017 a školy: novinky, postupy, praktické rady
Mgr. Jan Schwaller
Praha Info
8.11.2017
Středa
Datové schránky 2017 a školy: novinky, postupy, praktické rady
Mgr. Jan Schwaller
Brno Info
13.10.2017
Pátek
Daňový řád v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-756/2013, AK/VE-462/2013
Vlastimil Veselý
Plzeň Info
19.12.2017
Úterý
Daň z příjmu obcí a příspěvkových organizací
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-100/2015
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
31.10.2017
Úterý
Český jazyk pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-436/2016
Mgr. Petra Koktavá
Praha Info
5.12.2017
Úterý
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017

Plzeň Info
13.10.2017
Pátek
Alkohol v dopravě
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-429/2014 AK/VE-177/2014
Mgr. Jan Vobořil
Plzeň Info
9.11.2017
Čtvrtek
ADHD - výchovné působení
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0205-SP/PC
PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Řezníček
Brno Info
23.11.2017
Čtvrtek
ADHD - výchovné působení
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0205-SP/PC
PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.
Plzeň Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, u Ministerstva práce a sociálních věcí je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů. Aktuální seznam naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).