registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
25.1.2024
Čtvrtek
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1287-SP/PC
PhDr. Kateřina Andrlová
Praha 8 - Karlín Info
30.1.2024
Úterý
Zákon o živnostenském podnikání v praxi živnostenských úřadů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-240/2014 AK/VE-70/2014
Mgr. Věra Babšická
Praha 8 - Karlín Info
20.2.2024
Úterý
Jak efektivně komunikovat s veřejností, vytvářet partnerství a dosahovat cílů
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-412/2022 AK/VE-193/2022
PhDr. Alena Bauerová
Brno Info
14.12.2023
Čtvrtek
Prezentace úřadu na Facebooku a na platformě X (Twitter) - přehledně, prakticky, smysluplně
Neakreditováno
PhDr. Vojtěch Bednář
Ostrava Info
31.1.2024
Středa
Prezentace úřadu na Facebooku a na Twitteru - přehledně, prakticky, smysluplně
Neakreditováno
PhDr. Vojtěch Bednář
On_line (MS Teams) Info
12.12.2023
Úterý
Projektová dokumentace, nemovitosti a předpisy související
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-556/2022 AK/VE-260/2022
Ing. Jiří Blažek
Ostrava Info
16.1.2024
Úterý
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
Ing. Jiří Blažek
Praha 8 - Karlín Info
19.1.2024
Pátek
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
Ing. Jiří Blažek
Brno Info
22.2.2024
Čtvrtek
Smlouvy a ceny ve výstavbě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-355/2017 AK/VE-195/2017
Ing. Jiří Blažek
Brno Info
9.1.2024
Úterý
Aktuální přestupková judikatura Nejvyššího správního soudu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-503/2023 AK/VE-241/2023
NOVINKA
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
5.3.2024
Úterý
Dokazování ve správním řízení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-662/2023 AK/VE-325/2023
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
16.2.2024
Pátek
Odvolací řízení podle správního řádu - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-694/2023 AK/VE-333/2023
NOVINKA
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
On_line (MS Teams) Info
23.2.2024
Pátek
Portál farmáře (LPIS) a mapové aplikace používané pro ochraně ZPF
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-666/2023 AK/VE-327/2023
NOVINKA
Ing. Dominika Čermáková
Praha 8 - Karlín Info
9.2.2024
Pátek
Novinářská praxe
Neakreditováno
PhDr. Michaela Černá
Praha 8 - Karlín Info
30.1.2024
Úterý
Sociální zabezpečení cizinců na území ČR
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0050-SP/VP
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Brno Info
8.2.2024
Čtvrtek
Provázení rodin v krizi, v rozvodu, po rozvodu v praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0229-SP/PC
Bc. Veronika Čtvrtlíková
Ostrava Info
7.3.2024
Čtvrtek
Transgender, intimita versus sexualita
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0049-SP/PC
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
18.1.2024
Čtvrtek
Sebepoškozování, sebevraždy
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0370-SP/PC
Kurz akreditován i u MV ČR
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
9.2.2024
Pátek
Trauma v dětství, konsekvence, intervence
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0004-SP/PC/VP
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
Brno Info
29.2.2024
Čtvrtek
Posouzení souladu stavebního záměru s územním plánem na příkladech ze soudní praxe - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-432/2021 AK/VE-244/2021
Mgr. Veronika Doležalová
On_line (MS Teams) Info
1.3.2024
Pátek
Transgender, intimita versus sexualita
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0049-SP/PC
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
Brno Info
2.2.2024
Pátek
Správní řízení obcí v oblasti hazardních her - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-181/2023 AK/VE-94/2023
Mgr. Petra Razím Ďurovičová
On_line (MS Teams) Info
15.12.2023
Pátek
Daň z příjmů obcí a příspěvkových organizací
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-100/2015
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
14.12.2023
Čtvrtek
Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0044-SP/PC
MUDr. Tereza Formánková
Plzeň Info
15.2.2024
Čtvrtek
Závislosti u dětí a mládeže
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0332-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
Brno Info
25.1.2024
Čtvrtek
Orientace v tématu duševních chorob a závislostí
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1278-SP/PC
MUDr. Tereza Formánková
On_line (MS Teams) Info
14.3.2024
Čtvrtek
Orientace v tématu duševních chorob a závislostí
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1278-SP/PC
MUDr. Tereza Formánková
Praha 8 - Karlín Info
26.1.2024
Pátek
Nový zákon o odpadech - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-255/2021 AK/VE-145/2021
Ing. Barbora Fürstová
On_line (MS Teams) Info
8.12.2023
Pátek
Krizová intervence u dětí a mladistvých
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1281-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
15.12.2023
Pátek
OBSAZENO
Krizová intervence u dětí a mladistvých
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1281-SP/PC/VP
ON-LINE (místa pro náhradníky k dispozici)
MUDr. Alexandra Havlicová
On_line (MS Teams) Info
22.3.2024
Pátek
Mládež jako cílová skupina současných sekt a subkultur (rozpoznání psychické manipulace, zvládání kritických situací a prevence psychosociální destrukce)
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1110-SP/PC
MUDr. Alexandra Havlicová
Praha 8 - Karlín Info
16.1.2024
Úterý
Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1445-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Brno Info
11.1.2024
Čtvrtek
Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-50/2017 AK/VE-34/2017
vč. problematiky fotovoltaiky a jiných zdrojů na památkových objektech
Hana Talli Hlubučková
Praha 8 - Karlín Info
23.1.2024
Úterý
Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-50/2017 AK/VE-34/2017
včetně problematiky fotovoltaiky a jiných zdrojů na památkových zdrojů na památkových objektech
Hana Talli Hlubučková
Brno Info
5.3.2024
Úterý
Zákon o obcích, aktuality, praxe, změny
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-696/2017 AK/VE-360/2017
JUDr. Jan Horník, Ph.D.
Ostrava Info
15.3.2024
Pátek
Sociální práce s romskou minoritou a její kulturní specifika
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1530-SP/PC
NOVINKA
Doc. Alena Hricová, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
12.3.2024
Úterý
Sociální práce s romskou minoritou a její kulturní specifika
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1530-SP/PC
NOVINKA
Doc. Alena Hricová, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
2.2.2024
Pátek
Obecní kronika (úvodní kurz) - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-183/2022 AK/VE-95/2022
ON-LINE
Mgr. Tomáš Hromádka
On_line (MS Teams) Info
12.12.2023
Úterý
Spisová služba - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-317/2023 AK/VE-151/2023
Nový termín-původní termín byl 05.12.2023
PhDr. Jitka Janečková
On_line (MS Teams) Info
7.12.2023
Čtvrtek
Riziko negativních jevů na pracovišti v manažerské praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1004-SP/VP
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
On_line (MS Teams) Info
16.2.2024
Pátek
Základy etického jednání
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0340-SP/PC/VP
NOVINKA, ON-LINE, kurz má akreditaci také u MV
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
On_line (MS Teams) Info
8.2.2024
Čtvrtek
Vážně míněný nesouhlas u osob s omezenou svéprávností při poskytování sociálních služeb
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0338-SP/VP
Akreditováno i u MV ČR
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
On_line (MS Teams) Info
15.2.2024
Čtvrtek
Agresivní chování a možnosti práce s klienty
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0549-SP/PC
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
On_line (MS Teams) Info
21.3.2024
Čtvrtek
Agresivní chování a možnosti práce s klienty
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0549-SP/PC
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
Ostrava Info
14.3.2024
Čtvrtek
Tvorba obecně závazných vyhlášek obcí v oblasti místních poplatků - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-968/2022 AK/VE-459/2022
ON-LINE
Mgr. Jakub Joklík
On_line (MS Teams) Info
23.1.2024
Úterý
Analýza skutkových podstat přestupků podle zákona č. 56/2001 Sb. - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-872/2022 AK/VE-423/2022
Včetně informací k novele Zákona o silničním provozu platné od 1. 1. 2024
Mgr. Petra Juřátková
On_line (MS Teams) Info
25.1.2024
Čtvrtek
Praktické rady pro řízení s.r.o., a.s. založených městem se 100 % vlastnictvím či majoritním vlastnictvím - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-465/2023 AK/VE-226/2023
NOVINKA, ON-LINE
Mgr. Martin Juřík
On_line (MS Teams) Info
7.3.2024
Čtvrtek
Příprava a výstavba bydlení v obci, developing obcí a měst
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-533/2023 AK/VE-252/2023
NOVINKA
Mgr. Martin Juřík
Brno Info
1.2.2024
Čtvrtek
Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019
Mgr. Ivana Kejřová
Plzeň Info
29.2.2024
Čtvrtek
Ochrana osobních údajů a právo na informace
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-488/2017 AK/VE-268/2017
Mgr. Ivana Kejřová
Praha 8 - Karlín Info
27.2.2024
Úterý
Veřejná podpora v praxi územně samosprávných celků
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-779/2022 AK/VE-385/2022
JUDr. Michael Kincl
Brno Info
7.12.2023
Čtvrtek
Pozemní komunikace pro silniční správní úřady - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-402/2022 AK/VE-187/2022
Správní řízení na úseku pozemních komunikací
JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
19.1.2024
Pátek
Účelové komunikace - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-333/2022 AK/VE-165/2022
ON-LINE
JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
11.12.2023
Pondělí
Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak ho podpořit a zvládnout nepříznivou sociální situaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0130-SP/PC
Bc. Alena Košťáková
On_line (MS Teams) Info
8.12.2023
Pátek
PŘESUNUTO
Specifika sociální komunikace v gerontologii
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0677-SP/PC/PP/VP
Kurz je přesunut na náhradní termín 2.2.2024
Bc. Alena Košťáková
Praha 8 - Karlín Info
19.12.2023
Úterý
Práce s bolestí klienta
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1090-SP/PC/VP
ON-LINE
Bc. Alena Košťáková
On_line (MS Teams) Info
12.1.2024
Pátek
Agrese u dětí a mládeže
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/1290-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
Brno Info
19.3.2024
Úterý
Sociální práce s dětmi a dospělými s nevhodným chováním
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0441-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV
Bc. Alena Košťáková
Brno Info
28.3.2024
Čtvrtek
Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-135/2023 AK/VE-70/2023
Ing. Ivana Kotrčová
On_line (MS Teams) Info
14.12.2023
Čtvrtek
Školení pro správce hřbitovů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-651/2017 AK/VE-341/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Praha 8 - Karlín Info
12.3.2024
Úterý
Pohřebnictví - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-367/2021 AK/VE-197/2021
ON-LINE
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
On_line (MS Teams) Info
1.2.2024
Čtvrtek
Školení pro správce hřbitovů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-651/2017 AK/VE-341/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Brno Info
30.1.2024
Úterý
Pohřebnictví - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-367/2021 AK/VE-197/2021
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
On_line (MS Teams) Info
2.2.2024
Pátek
Elektronické úřadování podle principů e-governmentu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV- 513/2022 AK/VE-234/2022
Ing. Martina Křešťáková
Brno Info
25.1.2024
Čtvrtek
Zákon o obcích, aktuality, praxe, změny
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-696/2017 AK/VE-360/2017
Informace k novele Zákona o obcích platné od 1. 1. 2024
JUDr. Miroslav Kubánek
Brno Info
9.2.2024
Pátek
Vyhlášky a nařízení obcí, Sbírka předpisů ÚSC - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-494/2021 AK/VE-288/2021
JUDr. Miroslav Kubánek
On_line (MS Teams) Info
18.1.2024
Čtvrtek
Mediační techniky pro úspěšnou komunikaci úředníků
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-852/2021 AK/VE-500/2021
Mgr. Iva Langer Pikalová
Brno Info
7.12.2023
Čtvrtek
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0431-SP/PC/PP/VP
NOVINKA 2023
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
15.12.2023
Pátek
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0431-SP/PC/PP/VP
NOVINKA
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Plzeň Info
8.2.2024
Čtvrtek
Vedení týmu pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1094-VP
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
21.3.2024
Čtvrtek
Trénink paměti
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1220-SP/PC
Mgr. Kateřina Maděrová
Praha 8 - Karlín Info
9.1.2024
Úterý
Svéprávnost a opatrovnictví
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1410-SP/PC
Mgr. Jana Malá, LL.M.
JUDr. Renata Šínová, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
15.3.2024
Pátek
Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-680/2021 AK/VE-401/2021
Ing. Tomáš Matejov
On_line (MS Teams) Info
6.2.2024
Úterý
Případové konference a role facilitátora v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1040-SP/PC
PhDr. Dana Mikelová Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
14.3.2024
Čtvrtek
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1041-SP/PC
PhDr. Dana Mikelová Vrabcová
Brno Info
14.12.2023
Čtvrtek
Práce s rodiči a dětmi v (po)rozvodové situaci
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1089-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Brno Info
23.1.2024
Úterý
Střídavá výchova, předávání dětí a vynucování styku s druhým rodičem
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1451-SP/PC/VP
ON-LINE
Mgr. Milena Mikulková
On_line (MS Teams) Info
16.1.2024
Úterý
Základy teorie citové vazby v praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1291-SP
ON-LINE
Mgr. Klára Moravcová
On_line (MS Teams) Info
26.1.2024
Pátek
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0071-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
On_line (MS Teams) Info
12.1.2024
Pátek
Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0433-SP/PC
PhDr. Ludmila Mrkvicová
Praha 8 - Karlín Info
23.1.2024
Úterý
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Ing. Jiří Nowák
Ostrava Info
27.2.2024
Úterý
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Ing. Jiří Nowák
Praha 8 - Karlín Info
16.1.2024
Úterý
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Aktuální změny zákona č. 361/2000 Sb. od 01.01.2024 a jejich vliv na řízení o přestupcích
Ing. Jiří Nowák
Brno Info
12.12.2023
Úterý
Jak zlepšit pozornost a zachovat nadhled s Mindfulness - základní kurz
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0428-SP/PC/PP/VP
NOVINKA 2023, HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE (poslední 1 volné místo)
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Praha 8 - Karlín Info
30.1.2024
Úterý
Využití prvků arteterapie při práci s klienty v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0437-SP/PC/PP/VP
NOVINKA
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Praha 8 - Karlín Info
12.3.2024
Úterý
Jak zlepšit pozornost a zachovat nadhled s Mindfulness - základní kurz
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0428-SP/PC/PP/VP
Novinka
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Ostrava Info
7.3.2024
Čtvrtek
Aktivizace a motivace při práci se seniory
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0485-SP/PC/PP
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
On_line (MS Teams) Info
27.2.2024
Úterý
Zákon o sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0359-SP/PC/VP
Akreditováno i u MV ČR, ON-LINE
Mgr. Tereza Palánová
On_line (MS Teams) Info
8.3.2024
Pátek
Zákon o sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0359-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV -NOVINKY
Mgr. Tereza Palánová
Brno Info
13.2.2024
Úterý
Stávající stavební zákon, nový stavební zákon (NSZ) a jeho další novelizace vč. připravovaných prováděcích předpisů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-48/2020 AK/VE-32/2020
Program doplněn o nové vyhlášky a prováděcí předpisy
Ing. Jindřich Pater
Ostrava Info
29.2.2024
Čtvrtek
Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení - souvislosti, výpočty, kritéria
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1043-SP/VP
také akreditace MV
Mgr. Radka Pešlová
Brno Info
7.12.2023
Čtvrtek
OBSAZENO
Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení - souvislosti, výpočty, kritéria
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1043-SP/VP
ON-LINE, kurz má akreditaci také u MV (volná místa pouze pro náhradníky)
Mgr. Radka Pešlová
On_line (MS Teams) Info
23.1.2024
Úterý
Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním, v opatrovnictví atd.
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1067-SP/PC/PP/VP
Mgr. Radka Pešlová
On_line (MS Teams) Info
28.3.2024
Čtvrtek
Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním, v opatrovnictví atd.
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1067-SP/PC/PP/VP
Mgr. Radka Pešlová
Ostrava Info
6.2.2024
Úterý
Aplikace nových zákonných nástrojů na protihlukovou ochranu (opatření) - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-149/2022 AK/VE-74/2022
ON-LINE
Ing. Dana Potužníková, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
19.3.2024
Úterý
Ochrana zemědělské půdy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-617/2018 AK/VE-354/2018
Ing. Eva Procházková
Praha 8 - Karlín Info
28.3.2024
Čtvrtek
Portál farmáře (LPIS) a mapové aplikace používané pro ochraně ZPF
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-666/2023 AK/VE-327/2023
NOVINKA
Ing. Eva Procházková
Brno Info
12.12.2023
Úterý
Vedení správního spisu - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-261/2021 AK/VE-148/2021
JUDr. Luboš Průša
On-line (MS Teams) Info
19.3.2024
Úterý
Používání občanského zákoníku při činnosti stavebních úřadů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-488/2023 AK/VE-233/2023
NOVINKA, ON-LINE
JUDr. Luboš Průša
On_line (MS Teams) Info
16.1.2024
Úterý
Veřejné zakázky malého rozsahu - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-155/2023 AK/VE-77/2023
JUDr. Luboš Průša
On_line (MS Teams) Info
12.3.2024
Úterý
Činnost živnostenského úřadu a občanské a obchodní právo - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-233/2023 AK/VE-118/2023
JUDr. Luboš Průša
Brno Info
22.2.2024
Čtvrtek
Sociální práce s rodinou dítěte s PAS nebo Aspergerovým syndromem
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0676-SP/PC
PhDr. Lenka Průšová
Praha 8 - Karlín Info
19.12.2023
Úterý
Selfmanagement
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1003-SP/PC/VP
NOVINKA
Mgr. Jana Rambousková
Brno Info
8.12.2023
Pátek
Selfmanagement
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1003-SP/PC/VP
Mgr. Jana Rambousková
On_line (MS Teams) Info
26.3.2024
Úterý
Selfmanagement
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1218-PC/PP/VP
Mgr. Jana Rambousková
Praha 8 - Karlín Info
23.2.2024
Pátek
Aktéři domácího násilí a práce s nimi
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1217-SP/PC
Akreditováno i u MV ČR, ON-LINE
Mgr. Veronika Sedláčková
On_line (MS Teams) Info
20.2.2024
Úterý
Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-416/2023 AK/VE-202/2023
ON-LINE
Mgr. Jan Schwaller
On_line (MS Teams) Info
12.12.2023
Úterý
Podvody s podpisy, padělané listiny a jiná rizika očima soudního znalce
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
PODVODY S PODPISY, PADĚLANÉ SMLOUVY A JINÁ RIZIKA OČIMA SOUDNÍHO ZNALCE
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Brno Info
23.1.2024
Úterý
Podvody s podpisy, padělané listiny a jiná rizika očima soudního znalce
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Praha 8 - Karlín Info
19.12.2023
Úterý
Podvody s podpisy, padělané listiny a jiná rizika očima soudního znalce
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
Novinka
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Ostrava Info
15.5.2024
Středa
Investiční plánování a rozhodování v ÚSC a PO v souladu se zásadou "3E"
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-496/2021 AK/VE-290/2021
aneb jak pracovat s vyšší inflací při plánování efektivních investičních akcí v ÚSC a v příspěvkových organizacích - dvoudenní kurz
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
8.12.2023
Pátek
Inventarizace u ÚSC a PO - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-534/2021 AK/VE-322/2021
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
21.12.2023
Čtvrtek
Inventarizace u ÚSC a PO - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-534/2021 AK/VE-322/2021
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
28.3.2024
Čtvrtek
Časová hodnota peněz a její vliv při hodnocení investičních programů včetně příkladů - webinář
Neakreditováno
ON-LINE
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
11.1.2024
Čtvrtek
Nákladově užitkové metody - Poznejte nejefektivnější variantu veřejné investice - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-729/2021 AK/VE-435/2021
ON-LINE
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
25.1.2024
Čtvrtek
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1495-SP/PC
Nová akreditace
Lenka Šimková
Ostrava Info
26.3.2024
Úterý
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1495-SP/PC
Lenka Šimková
Brno Info
16.1.2024
Úterý
Svéprávnost a opatrovnictví
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1410-SP/PC
JUDr. Renata Šínová, Ph.D.
Mgr. Jana Malá, LL.M.
Ostrava Info
6.2.2024
Úterý
Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1086-SP/PV
JUDr. Renata Šínová, Ph.D.
Brno Info
18.1.2024
Čtvrtek
Dluhové poradenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2022/0020-SP
2-denní kurz (16 vyučovacích hodin), akreditováno i u MV ČR
Mgr. Gabriela Šťastná
Praha 8 - Karlín Info
13.2.2024
Úterý
Jednotné environmentální stanovisko - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-747/2023 AK/VE-372/2023
Včetně novinek souvisejících s novelou Stavebního zákona
JUDr. Miloš Tuháček
On_line (MS Teams) Info
21.5.2024
Úterý
Jednotné environmentální stanovisko
Akreditováno u MV ČR: AK/PV746/2023 AK/VE-371/2023
NOVINKA
JUDr. Miloš Tuháček
Praha 8 - Karlín Info
12.12.2023
Úterý
Komunikace s uživateli s různými formami demence a Alzheimerovou chorobou
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0360-SP/PC/VP
ON LINE SEMINÁŘ
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
7.12.2023
Čtvrtek
ZRUŠENO
Komunikace s uživateli s různými formami demence a Alzheimerovou chorobou
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0360-SP/PC/VP
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
Plzeň Info
1.2.2024
Čtvrtek
Komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0361-SP/PC/VP
HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
Praha 8 - Karlín Info
1.3.2024
Pátek
Základy krizové intervence
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1417-SP/PC/VP
ON-LINE
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
25.1.2024
Čtvrtek
Komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0361-SP/PC/VP
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
9.2.2024
Pátek
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0599-SP/PC
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
29.2.2024
Čtvrtek
Asertivní jednání při práci s klienty
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1048-SP/PC/PP/VP
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
Ostrava Info
28.3.2024
Čtvrtek
Komunikace s uživateli s různými formami demence a Alzheimerovou chorobou
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0360-SP/PC/VP
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
15.12.2023
Pátek
Rizika v kyberprostoru - všeobecné znalosti, aktuální informace, vědomosti, prevence se zaměřením na sociální oblast
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0834-SP/PC
NOVINKA 2023
Mgr. Vladimír Vácha
Praha 8 - Karlín Info
5.3.2024
Úterý
Rizika v kyberprostoru - všeobecné znalosti, aktuální informace, vědomosti, prevence se zaměřením na sociální oblast
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0834-SP/PC
NOVINKA
Mgr. Vladimír Vácha
Brno Info
15.12.2023
Pátek
Exekuce v daňovém řízení - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2021 AK/VE-155/2021
Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
On_line (MS Teams) Info
26.1.2024
Pátek
Orgány obcí a jejich pravomoci - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-117/2023 AK/VE-63/2023
ON-LINE
Ing. Miroslav Veselý
On_line (MS Teams) Info
8.12.2023
Pátek
Wellbeing - prevence vyhoření
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1099-SP/PC/VP
NOVINKA
Ing. Eliška Vondráčková
Brno Info
18.1.2024
Čtvrtek
Wellbeing - prevence vyhoření
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1099-SP/PC/VP
Ing. Eliška Vondráčková
Ostrava Info
20.2.2024
Úterý
Komunikace v emočně vypjatých situacích
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0356-SP/PC/VP
Ing. Eliška Vondráčková
Praha 8 - Karlín Info
21.3.2024
Čtvrtek
Komunikace v emočně vypjatých situacích
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0356-SP/PC/VP
Ing. Eliška Vondráčková
Brno Info
1.2.2024
Čtvrtek
Specifika sociální komunikace v gerontologii
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0677-SP/PC/PP/VP
Ing. Eliška Vondráčková
Ostrava Info
7.12.2023
Čtvrtek
Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1006-SP/VP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Ostrava Info
26.1.2024
Pátek
Identita dítěte v náhradní rodinné péči
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0363-SP/PC
HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
19.12.2023
Úterý
Základní poznatky ke kontaktu dítěte v NRP s biologickou rodinou
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1098-SP/VP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
30.1.2024
Úterý
Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1006-SP/VP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Plzeň Info
22.2.2024
Čtvrtek
Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1006-SP/VP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
5.3.2024
Úterý
Šikana ve škole. Co potřebují vědět sociální pracovníci.
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1002-SP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
16.5.2024
Čtvrtek
Praktická krizová intervence v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0337-SP/PC/VP
2-denní kurz (16 vyučovacích hodin), NOVINKA
Mgr. Jan Zahradník
Praha 8 - Karlín Info
30.1.2024
Úterý
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-919/2022 AK/VE-438/2022
Ing. Jana Zmeškalová
On_line (MS Teams) Info
8.3.2024
Pátek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-701/2016 AK/VE-372/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Praha 8 - Karlín Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).