registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
12.10.2017
Čtvrtek
Etiketa pro úředníky a vedoucí pracovníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-290/2017 AK/VE-158/2017
PhDr. Michaela Černá
Praha Info
7.11.2017
Úterý
Dítě jako pachatel nebo oběť trestného činu
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0029-PC/SP
PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.
Praha Info
21.12.2017
Čtvrtek
Vedení matrik
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-42/2017. AK/VE-33/2017
Zdeňka Stránská
Praha Info
17.10.2017
Úterý
Sociální šetření
Akreditováno u MPSV ČR: 2013/0634-PC/SP/VP
Mgr. Ilona Kolářová
Praha Info
20.10.2017
Pátek
Přestupkové řízení - aktuality a praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-431/2012
JUDr. Eva Kuzmová
Praha Info
3.10.2017
Úterý
Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-34/2017, AK/PV-50/2017
Hana Talli Hlubučková
Praha Info
24.10.2017
Úterý
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0708-PC/SP/VP/PP
MUDr. Tereza Formánková
Praha Info
27.10.2017
Pátek
Zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-389/2016, AK/PV-734/2016
JUDr. Eva Kuzmová
Praha Info
20.9.2017
Středa
Datové schránky 2017 a školy: novinky, postupy, praktické rady
Mgr. Jan Schwaller
Praha Info
5.10.2017
Čtvrtek
Finanční hospodaření územních rozpočtů zákon 250/2000 Sb., v platném znění
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-215/2017 AK/VE-118/2017
Mgr. Helena Peterová
Praha Info
21.9.2017
Čtvrtek
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-354/2017 AK/VE-95/2017
Mgr. Jiří Jarema
Praha Info
26.9.2017
Úterý
Formy porozvodového uspořádání péče o děti
Akreditováno u MPSV ČR: 2015/0870-PC/SP
PhDr. Kateřina Fořtová
Praha Info
10.10.2017
Úterý
Zjišťování názoru dítěte
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/1494-SP/VP
PhDr. Kateřina Fořtová
Praha Info
10.11.2017
Pátek
Specifika komunikace s mladistvým klientem
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0039-PC/SP/VP
PhDr. Kateřina Fořtová
Praha Info
6.10.2017
Pátek
Zvláštní soudní řízení
Akreditováno u MPSV ČR: 2013/1269-PC/SP/VP
JUDr. Věra Novotná
Praha Info
12.12.2017
Úterý
Náhradní výchova (úvod do problematiky)
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0710-PC/SP/VP/PP
JUDr. Věra Novotná
Praha Info
1.12.2017
Pátek
Sociální pohřby dle platné právní úpravy
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Praha Info
9.11.2017
Čtvrtek
Školení pro správce hřbitovů včetně novinek týkajících se novely zákona o pohřebnictví
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Praha Info
30.11.2017
Čtvrtek
Nová zákonná úprava přestupků v oblasti ochrany dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0198-SP
Mgr. Daniel Hovorka
Praha Info
26.10.2017
Čtvrtek
Správní řízení v praxi SPOD
Akreditováno u MPSV ČR: 2013/1265-PC/SP/VP
Mgr. Daniel Hovorka
Praha Info
21.11.2017
Úterý
Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-334/2014 AK/VE-129/2014
Ing. Alena Loudová
Praha Info
19.10.2017
Čtvrtek
Techniky asertivního jednání pro pracovníky ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-89/2015 AK/VE-65/2015
Mgr. Věra Máchová
Praha Info
23.11.2017
Čtvrtek
Syndrom vyhoření (uvedení do problematiky)
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0292-SP/PC/VP/PP
Mgr. Věra Máchová
Praha Info
19.12.2017
Úterý
Jednání s problémovým klientem
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-213/2013 AK/VE-152/2013
Mgr. Věra Máchová
Praha Info
31.10.2017
Úterý
Český jazyk pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-436/2016
Mgr. Petra Koktavá
Praha Info
2.11.2017
Čtvrtek
Vedení personální agendy s ohledem na změny v roce 2018
Akreditováno u MV ČR:
Zdeněk Křížek
Praha Info
13.10.2017
Pátek
Alkohol v dopravě
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-429/2014 AK/VE-177/2014
Mgr. Jan Vobořil
Plzeň Info
5.10.2017
Čtvrtek
Přestupkové řízení - aktuality a praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-431/2012
Bc. Naďa Ann Olchawski
Plzeň Info
6.10.2017
Pátek
Nahlížení a poskytování informací ze správních spisů FO a PO dle předpisů ČR a EUv praxi
Bc. Naďa Ann Olchawski
Plzeň Info
27.10.2017
Pátek
Zvláštní soudní řízení
Akreditováno u MPSV ČR: 2013/1269-PC/SP/VP
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
22.9.2017
Pátek
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví – úvod do psychosomatiky NOVÁ - AKTUALIZOVANÁ - AKREDITACE
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0293-SP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
24.10.2017
Úterý
Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-98/2015 AK/VE-65/2015
Ing. Barbora Tomčalová
Plzeň Info
21.9.2017
Čtvrtek
Rozpočtový proces obce v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016
Olga Sloupová
Plzeň Info
26.9.2017
Úterý
Stavební právo - aktuální změny a praxe
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-23/2017, AK/VE-20/2017
Mgr. Tomáš Hrstka
Plzeň Info
3.10.2017
Úterý
OBSAZENO
Pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-543/2016
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Plzeň Info
12.10.2017
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0712-PC/SP/VP/PP
MUDr. Tereza Formánková
Plzeň Info
13.10.2017
Pátek
Daňový řád v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-756/2013, AK/VE-462/2013
Vlastimil Veselý
Plzeň Info
17.10.2017
Úterý
Opatrovnictví – teorie versus praxe ve výkonu funkce veřejného opatrovnictví (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0707-PC/SP/VP
Bc. Veronika Čtvrtlíková
Plzeň Info
19.10.2017
Čtvrtek
Úřední deska v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-709/2016, AK/VE-379/2016
JUDr. Miroslav Kubánek
Plzeň Info
19.10.2017
Čtvrtek
Komunikace s klientem závislým na návykových látkách
Akreditováno u MPSV ČR: 2013/1266-PC/SP/VP/PP
MUDr. Tereza Formánková
Plzeň Info
7.11.2017
Úterý
Sociální šetření
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0334-SP
Mgr. Ilona Kolářová
Plzeň Info
10.10.2017
Úterý
Spisová služba ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-564/2012
Mgr. Jan Schwaller
Plzeň Info
31.10.2017
Úterý
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-372/2016, AK/PV-701/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Plzeň Info
2.11.2017
Čtvrtek
Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny AKTUALIZOVANÁ AKREDITACE
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0289-SP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
3.11.2017
Pátek
Vedení hodnotícího pohovoru
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-722/2016, AK/VE-375/2016
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
9.11.2017
Čtvrtek
Sanace rodiny - vstupní seminář
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0816-PC/SP/PP
Mgr. Klára Moravcová
Plzeň Info
10.11.2017
Pátek
Syndrom vyhoření (uvedení do problematiky)
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0292-SP/PC/VP/PP

Plzeň Info
14.11.2017
Úterý
Základy sociální práce ve sporech rodičů o děti
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0711-PC/SP/VP/PP
PhDr. Dana Vrabcová
Plzeň Info
21.11.2017
Úterý
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-354/2017 AK/VE-95/2017
Mgr. Jiří Jarema
Plzeň Info
26.10.2017
Čtvrtek
Etiketa pro úředníky a vedoucí pracovníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-290/2017 AK/VE-158/2017
PhDr. Michaela Černá
Plzeň Info
28.11.2017
Úterý
Písemná a elektronická komunikace - nové trendy a tipy jak uspět
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-246/2013
Mgr. Renáta Drábová
Plzeň Info
16.11.2017
Čtvrtek
Vybrané typy smluv dle nového občanského zákoníku v praxi ÚSC
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-792/2013, AK/VE-472/2013
JUDr. Luboš Průša
Plzeň Info
23.11.2017
Čtvrtek
ADHD - výchovné působení
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0205-SP/PC
PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.
Plzeň Info
30.11.2017
Čtvrtek
Náhradní výchova (úvod do problematiky)
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0710-PC/SP/VP/PP
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
1.12.2017
Pátek
Nový občanský zákoník a rodinné právo
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0294-PC/SP/PP
Mgr. Daniel Hovorka
Plzeň Info
5.12.2017
Úterý
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017

Plzeň Info
7.12.2017
Čtvrtek
Střet zájmů
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-547/2017 AK/VE-293/2017
JUDr. Miroslav Kubánek
Plzeň Info
14.12.2017
Čtvrtek
Zjišťování názoru dítěte
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/1494-SP/VP
Mgr. Klára Moravcová
Plzeň Info
21.9.2017
Čtvrtek
ZRUŠENO
Projektové řízení v kostce
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-59/2012
Mgr. Martin Pobořil
Ostrava Info
21.11.2017
Úterý
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0150-SP/PC
Mgr. Věra Máchová
Ostrava Info
10.10.2017
Úterý
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0813-PC/SP/PP
PhDr. Eva Maierová, Ph.D.
Ostrava Info
5.10.2017
Čtvrtek
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-354/2017 AK/VE-95/2017
Mgr. Jiří Jarema
Ostrava Info
3.11.2017
Pátek
Zákon o sociálních službách (úvod do nové právní úpravy)
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0296-PC/SP/VP/PP
Mgr. Radka Pešlová
Ostrava Info
23.11.2017
Čtvrtek
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
PhDr. Eva Maierová, Ph.D.
Ostrava Info
27.10.2017
Pátek
Kronikářská praxe I.
Mgr. Tomáš Hromádka
Ostrava Info
31.10.2017
Úterý
Přestupkové řízení - aktuality a praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-431/2012
Bc. Naďa Ann Olchawski
Ostrava Info
17.10.2017
Úterý
Zjišťování názoru dítěte
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/1494-SP/VP
Mgr. Klára Moravcová
Ostrava Info
3.11.2017
Pátek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-372/2016, AK/PV-701/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Ostrava Info
9.11.2017
Čtvrtek
Ochrana osobních údajů ve světle Obecného nařízení (GDPR)
Mgr. Vanda Foldová
Ostrava Info
23.11.2017
Čtvrtek
Vybrané typy smluv dle nového občanského zákoníku v praxi ÚSC
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-792/2013, AK/VE-472/2013
JUDr. Luboš Průša
Ostrava Info
28.11.2017
Úterý
Jak na registr smluv po novele?
JUDr. Simeona Zikmundová
Ostrava Info
20.10.2017
Pátek
Správní řízení v praxi SPOD
Akreditováno u MPSV ČR: 2013/1265-PC/SP/VP
Mgr. Daniel Hovorka
Olomouc Info
19.10.2017
Čtvrtek
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-354/2017 AK/VE-95/2017
Mgr. Jiří Jarema
Olomouc Info
26.9.2017
Úterý
Přestupkové řízení - aktuality a praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-431/2012
Bc. Naďa Ann Olchawski
Olomouc Info
5.10.2017
Čtvrtek
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
PhDr. Eva Maierová, Ph.D.
Olomouc Info
26.10.2017
Čtvrtek
Kronikářská praxe I.
Mgr. Tomáš Hromádka
Olomouc Info
2.11.2017
Čtvrtek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-372/2016, AK/PV-701/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Olomouc Info
10.11.2017
Pátek
Zákon o sociálních službách (úvod do nové právní úpravy)
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0296-PC/SP/VP/PP
Mgr. Radka Pešlová
Olomouc Info
24.11.2017
Pátek
Vybrané typy smluv dle nového občanského zákoníku v praxi ÚSC
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-792/2013, AK/VE-472/2013
JUDr. Luboš Průša
Olomouc Info
7.11.2017
Úterý
Jak na registr smluv po novele?
JUDr. Simeona Zikmundová
Olomouc Info
21.9.2017
Čtvrtek
Rozpočtový proces obce v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016
Ing. Tomáš Matejov
Brno Info
22.9.2017
Pátek
Specifika komunikace s mladistvým klientem
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0039-PC/SP/VP
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
4.10.2017
Středa
Time management - pánem svého času jednoduše a účinně
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-39/2017 AK/PV-63/2017
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
26.9.2017
Úterý
Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-34/2017, AK/PV-50/2017
Hana Talli Hlubučková
Brno Info
5.10.2017
Čtvrtek
Specifika sociální komunikace v gerontologii
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0207-SP/PC/VP
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Brno Info
6.10.2017
Pátek
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
Ing. Jiří Blažek
Brno Info
12.10.2017
Čtvrtek
Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0291-SP
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
13.10.2017
Pátek
Vedení matrik
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-42/2017. AK/VE-33/2017
Zdeňka Stránská
Brno Info
17.10.2017
Úterý
Rozpočtový proces obce v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016
Ing. Tomáš Matejov
Brno Info
24.10.2017
Úterý
Formy porozvodového uspořádání péče o děti
Akreditováno u MPSV ČR: 2015/0870-PC/SP
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
26.10.2017
Čtvrtek
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-456/2017 AK/VE-254/2017
JUDr. Luboš Průša
Brno Info
31.10.2017
Úterý
Jak identifikovat oběť domácího násilí
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0896-PC/SP/VP/PP
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Brno Info
3.11.2017
Pátek
Jak rozpoznat dítě se znaky CAN - základní informace
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0606-PC/SP/VP/PP
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
6.11.2017
Pondělí
Znalecké posudky zpracovávané pro soudní řízení při sporech o děti - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: 2015/1122-SP
PhDr. Ludmila Mrkvicová
Brno Info
7.11.2017
Úterý
Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0895-SP/VP
Mgr. David Teichman
Brno Info
9.11.2017
Čtvrtek
Výcvik v krizové intervenci
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0319-PC/SP/VP
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
14.11.2017
Úterý
Jak motivovat klienta ke změně
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0136-PC/SP/VP
Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.
Brno Info
16.11.2017
Čtvrtek
Workshop pro starosty
JUDr. Miroslav Kubánek
Brno Info
23.11.2017
Čtvrtek
Pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-543/2016
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Brno Info
28.11.2017
Úterý
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0813-PC/SP/PP
MUDr. Tereza Formánková
Brno Info
30.11.2017
Čtvrtek
Podpora efektivního rodičovství
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0038-PC/SP/VP
Mgr. Klára Moravcová
Brno Info
1.12.2017
Pátek
Jednání s problémovým klientem
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-213/2013 AK/VE-152/2013
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
5.12.2017
Úterý
Poskytování dotací ze státního rozpočtu a rozpočtů územních celků se zaměřením na prevenci porušení rozpočtové kázně
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-1018/2012, AK/VE-725/2012
Ing. Martin Vlček
Brno Info
7.12.2017
Čtvrtek
Úvod do mediace
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0815-PC/SP/VP/PP
PhDr. Dana Vrabcová
Brno Info
14.12.2017
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0708-PC/SP/VP/PP
MUDr. Tereza Formánková
Brno Info
19.12.2017
Úterý
Daň z příjmu obcí a příspěvkových organizací
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-100/2015
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
19.10.2017
Čtvrtek
OBSAZENO
Nová zákonná úprava přestupků v oblasti ochrany dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0198-SP
Mgr. Daniel Hovorka
Brno Info
9.11.2017
Čtvrtek
ADHD - výchovné působení
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0205-SP/PC
PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Řezníček
Brno Info
10.10.2017
Úterý
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0414-SP/PC
PhDr. Dana Vrabcová
Brno Info
24.11.2017
Pátek
Sociálně-právní ochrana v právu a praxi – působnost orgánů SPOD při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0706-PC/SP/VP
JUDr. Věra Novotná
Brno Info
15.12.2017
Pátek
Pěstounská péče
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0463-SP
JUDr. Věra Novotná
Brno Info
21.11.2017
Úterý
Úřední deska v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-709/2016, AK/VE-379/2016
JUDr. Miroslav Kubánek
Brno Info
2.11.2017
Čtvrtek
Účetní závěrka
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
27.10.2017
Pátek
Spisová služba
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-372/2017 AK/VE-205/2017
Mgr. Jan Schwaller
Brno Info
3.10.2017
Úterý
Střet zájmů
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-547/2017 AK/VE-293/2017
JUDr. Miroslav Kubánek
Brno Info
12.12.2017
Úterý
Dítě jako pachatel nebo oběť trestného činu
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0029-PC/SP
PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.
Brno Info
27.10.2017
Pátek
Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas pro sociální pracovníky, opatrovníky.
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0430-SP/VP
Mgr. Radka Pešlová
Brno Info
8.11.2017
Středa
Datové schránky 2017 a školy: novinky, postupy, praktické rady
Mgr. Jan Schwaller
Brno Info
1.11.2017
Středa
Registr smluv
JUDr. Simeona Zikmundová
Brno Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, u Ministerstva práce a sociálních věcí je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů. Aktuální seznam naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).